Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BNN-004094-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Không quy định
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản tới nhà sản xuất
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo tiếp nhận Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà sản xuất gửi hồ sơ công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi sản xuấ
Bước 2: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thông báo bằng văn bản tới nhà sản xuất nếu hồ sơ hợp lệ
Bản công bố rau, quả, chè an toàn theo mẫu tại Phụ lục 6 của Quy định này
Kế hoạch, chỉ tiêu đánh giá và giám sát nội bộ
Báo cáo tự đánh giá quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến
Bản sao hợp lệ Quyết định chỉ định phòng kiểm nghiệm của nhà sản xuất hoặc nhà sản xuất hợp đồng thuê
Bản sao hợp lệ Quyết định chỉ định hoặc chứng chỉ đào tạo của người lấy mẫu
Bản sao hợp lệ Chứng chỉ chuyên môn của nhân viên đánh giá, giám sát nội bộ
Bản sao hợp lệ Phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (Phụ lục 6)
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tiếp nhận Công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (Dựa trên kết quả tự đánh giá và giám sát nội bộ) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hồ sơ:
B-BNN-004094-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [12]
Tiếp nhận Công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (Dựa trên kết quả đánh giá của Tổ chức chứng nhận) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông báo tiếp nhận bản công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn - Thái Nguyên
Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (Trường hợp công bố dựa trên kết quả tự đánh giá và giám sát nội bộ) - Bình Dương
Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (Dựa trên kết quả đánh giá nội bộ) - Bắc Giang
Tiếp nhân công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (theo đánh giá tổ chức chứng nhận) - Bắc Giang
Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (VietGAP) - trường hợp công bố dựa trên kết quả tự đánh giá và giám sát nội bộ - TP Hồ Chí Minh
Tiếp nhận Công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn - Kiên Giang
Tiếp nhận Công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (do giám sát nội bộ) - Kiên Giang
Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn được sản xuất theo VietGAP - Quảng Bình
Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (trường hợp công bố dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận) - Quảng Bình
Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (trường hợp công bố dựa trên kết quả tự đánh giá và giám sát nội bộ) - Quảng Bình
Tiếp nhận công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn (Trường hợp công bố dựa trên kết quả đánh giá, giám sát của tổ chức chứng nhận) - Bạc Liêu

0
21