Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BNN-004735-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ kế hoạch đầu tư, Bộ Quốc phòng, Bộ công an, Bộ Giao thông vân tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 07 làm việc kể từ ngày Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Danh sách thuyền viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ (theo mục 7 biểu mẫu này)
Bước 2: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận “một cửa” Văn phòng Cục Khai thác - Bảo vệ nguồn lợi thủy sản hoặc gián tiếp qua đường bưu điện
Bước 3: Sau khi thụ lý xong, cá nhân, tổ chức nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “một cửa” Văn phòng Cục KT&BVNLTS hoặc Cục sẽ gửi trả kết quả theo đường bưu điện
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có căn cứ là Hiệp định hợp tác khai thác thuỷ sản giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với quốc gia có biển hoặc có hợp đồng hợp tác khai thác thuỷ sản giữa tổ chức, cá nhân Việt Nam với tổ chức, cá nhân của quốc gia có biển, được cơ quan có thẩm quyền của quốc gia có biển chấp thuận
Đối với tàu cá:
a) Tàu cá có đủ tiêu chuẩn vùng hoạt động hạn chế cấp I hoặc cấp không hạn chế. Trường hợp hoạt động tại vùng biển của quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á thì tàu cá phải có đủ tiêu chuẩn vùng hoạt động hạn chế cấp II trở lên;
b) Đã được đăng ký, đăng kiểm. Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá phải còn thời gian hiệu lực ít nhất là 3 tháng;
c) Trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn cho người và tàu cá, thông tin liên lạc tương ứng với vùng biển hoạt động theo quy định của pháp luật;
d) Có đủ biên chế thuyền viên theo quy định của pháp luật.
Đối với thuyền viên và ng¬ười làm việc trên tàu cá:
a) Thuyền trư¬ởng, máy tr¬ưởng phải có bằng thuyền tr¬ưởng, máy trưởng do cơ quan có thẩm quyền cấp;
b) Có thẻ bảo hiểm thuyền viên;
c) Có hộ chiếu theo quy định của pháp luật;
d) Trên tàu hoặc nhóm tàu phải có ít nhất 1 người biết thông thạo tiếng Anh hoặc ngôn ngữ thông dụng của quốc gia mà tàu cá đến khai thác.
Đơn đề nghị cấp các giấy tờ cho phép tàu cá trong nước hoạt động ở vùng biển quốc tế hoặc quôc gia khác, có xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản cấp tỉnh, nơi chủ tàu cá đăng ký
Hợp đồng hợp tác khai thác thủy sản (bản sao)
Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (bản sao)
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá (bản sao)
Bằng thuyền trưởng, máy trưởng (bản sao)
Danh sách thuyền viên
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp các giấy tờ có liên quan cho tàu cá hoạt động khai thác thủy sản ở ngoài vùng biển Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hồ sơ:
B-BNN-004735-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18