Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BNN-005646-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. Trường hợp đặc biệt theo quy định có thể 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận Tiếp nhận Hồ sơ, trả kết quả: nhận hồ sơ
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ
Bước 3: Kết quả: gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận Hồ sơ, trả kết quả: trả kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Tham dự lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới khoảng từ 01 đến 03 ngày để được cấp Giấy chứng nhận (Phụ lục 7)
Đơn đề nghị gia hạn chứng chỉ hành nghề (Phụ lục 2,3)
Giấy khám sức khoẻ do trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp và có giá trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp
Giấy chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới do Chi cục Bảo vệ thực vật tổ chức
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (dùng cho công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật) Phụ lục 3
Tải về
Giấy chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới do Chi cục Bảo vệ thực vật tổ chức
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 200.000đ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hồ sơ:
B-BNN-005646-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [20]
Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Thái Nguyên
Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - An Giang
Gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - An Giang
Gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. Đối với công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật - An Giang
Cấp giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Bình Dương
Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Bình Dương
Chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật - Bắc Giang
Gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Bắc Giang
Gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) - Bắc Ninh
Gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật - Đà Nẵng
Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - TP Hồ Chí Minh
Gia hạn giấy chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Kiên Giang
Gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Quảng Ninh
Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật - Quảng Bình
Gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật - Quảng Bình
Cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật - Quảng Bình
Gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Bạc Liêu
Cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

0
18