Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BNN-005708-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: Sau khi học xong 03 tháng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận Tiếp nhận Hồ sơ, trả kết quả: nhận hồ sơ
Bước 2: Mở lớp học, kiểm tra
Bước 3: Kết quả: cấp giấy chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật
Bước 4: Bộ phận Tiếp nhận Hồ sơ, trả kết quả: trả kết quả
Danh sách tham dự lớp học
Bài kiểm tra
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí theo quy định của Công văn số 1759/BVTV-TTr ngày 17/11/2008 của Cục Bảo vệ thực vật hướng dẫn thực hiện Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN Phí đào tạo theo thực tế
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận huấn luyện chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hồ sơ:
B-BNN-005708-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25