Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BNN-006284-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y nộp hồ sơ hợp lệ tại Chi cục Thú y hoặc gửi qua đường bưu điện
Bước 2: Phòng chức năng thẩm tra, nếu đủ điều kiện tiến hành cấp
Bước 3: Sau 10 ngày làm việc, người đề nghị cấp đến tại Chi cục Thú y nộp lệ phí và ký nhận chứng chỉ hành nghề
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bằng cấp chuyên môn: trung cấp thú y, chăn nuôi thú y, hoặc trung cấp sinh học, nuôi trồng thuỷ sản đối với hành nghề thú y thuỷ sản
Người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề là cán bộ công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y
Bằng cấp chuyên môn, giấy chứng nhận trình độ (bản sao được công chứng, chứng thực)
Sơ yếu lý lịch có xác nhận
Giấy khám sức khỏe
02 ảnh 4x 6
Lý lịch tư pháp (đối với người nước ngoài)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề thú y lần đầu 50.000 đồng
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y - ộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hồ sơ:
B-BNN-006284-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [19]
Cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất thuốc thú y, thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, thú y thuỷ sản; hành nghề kiểm nghiệm thuốc thú y, thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, thú y thuỷ sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp chứng chỉ hành nghề thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y, thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, thú y thuỷ sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y - Hải Dương
Cấp chứng chỉ hành nghề thú y - Thái Nguyên
Cấp mới chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y thủy sản - An Giang
Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc Thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y - An Giang
Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y - Bình Dương
Cấp lại giấy Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y - Bắc Ninh
Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc Thú y - Bắc Ninh
Cấp Chứng chỉ hành nghề mua bán thuốc thú y thủy sản - Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn thành phố Cần Thơ
Cấp giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc Thú y - Điện Biên
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y thủy sản - TP Hồ Chí Minh
Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y - Kiên Giang
Gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y - Quảng Nam
Gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y - Quảng Ninh
Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y - Quảng Ninh
Đăng ký, cấp giấy phép kinh doanh thuốc Thú Y - Thái Bình
Cấp lại giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y - Bắc Ninh
Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y - Bình Phước

0
26