Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BNN-037986-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản cấp phép cho các tổ chức, cá nhân có tàu đăng ký tại tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: 07 làm việc kể từ ngày Chi Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản nhận được hồ sơ hợp lệ
Thời hạn giải quyết:
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ (theo mục 7 biểu mẫu này)
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản hoặc gián tiếp qua đường bưu điện
Bước 3: Sau khi thụ lý xong, tổ chức, cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản hoặc Chi cục sẽ gửi trả kết quả theo đường bưu điện
Đơn xin cấp phép khai thác thủy sản (theo mẫu Phụ lục 8, Thông tư số 02 /2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản cũ nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc Giấy xác nhận đăng ký tàu cá theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của tàu cá, đối với loại tàu cá theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, đối với loại tàu cá theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sổ Danh bạ thuyền viên, đối với loại tàu cá theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp các loại giấy phép trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Lệ phí cấp giấy phép khai thác thủy sản: 40.000 VND/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép khai thác thủy sản (thuộc thẩm quyền của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hồ sơ:
B-BNN-037986-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22