Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BNN-044299-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Các cơ quan, đơn vị được Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn giao nhiệm vụ quản lý chuyên ngành về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các cơ quan, đơn vị được Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn giao nhiệm vụ quản lý chuyên ngành về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ bản chính cho cơ quan kiểm tra chứng nhận
Thời hạn giải quyết: 1. Tiếp nhận hồ sơ và xác nhận đăng ký kiểm tra (1 ngày).
2. Thông báo lô hàng thuộc diện miễn lấy mẫu kiểm tra (2 ngày).
3. Tiến hành kiểm tra, lấy mẫu và cấp Giấy chứng nhận theo thời hạn sau: a) Không quá 1 (một) ngày làm việc đối với hàng hóa thủy sản đưa ra tiêu thụ nội địa ở dạng tươi, sống; b) Không quá 10 (mười) ngày làm việc đối với sản phẩm đồ hộp; c) Không quá 7 (bẩy) ngày làm việc đối với các dạng sản phẩm khác; d) Trường hợp phải gửi mẫu phân tích tại các phòng kiểm nghiệm bên ngoài thì cơ quan kiểm tra cấp Giấy chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản cho chủ hàng không quá 1 (một) ngày kể từ ngày nhận được kết quả phân tích. 4. Khi có kết quả kiểm tra, thẩm tra không đạt yêu cầu, Cơ quan kiểm tra thực hiện theo thời hạn sau: a) Gửi kết quả phân tích cho chủ hàng không quá 1 (một) ngày kể từ ngày có kết quả. b) Nếu chủ hàng không khiếu nại về kết quả phân tích, cơ quan kiểm tra gửi Thông báo không đạt theo mẫu quy định tại phụ lục 2c cho Chủ hàng và gửi văn bản cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý (sau 3 ngày làm việc kể từ ngày gửi kết quả phân tích trực tiếp cho cơ sở hoặc fax , gửi e-mail)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá thuỷ sản (chủ hàng) nộp hồ sơ tại cơ quan kiểm tra được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ
Bước 2: Cơ quan kiểm tra tiếp nhận, xác nhận hồ sơ, thông báo trường hợp lô hàng ở chế độ miễn kiểm tra, kiểm tra tăng cường hay kiểm tra thông thường
Bước 3: Trong trường kiểm tra thông thường, Cơ quan kiểm tra thông báo ngay cho chủ hàng về thời gian, địa điểm, nội dung kiểm tra hoặc bổ sung hồ sơ nếu thiếu hoặc chưa đúng quy định và thực hiện các bước tiếp theo
Bước 4: Cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra, lấy mẫu và phân tích các chỉ tiêu chất lượng
Bước 5: Cấp Giấy chứng nhận/Thông báo không đạt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản
Giấy đăng ký kiểm tra (phụ lục 1a): 01 bản
Bảng kê chi tiết lô hàng
Các yêu cầu riêng về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký kiểm tra chứng nhận chất lượng hàng hoá thuỷ sản (Phụ lục 1a)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức thu lệ phí về công tác quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thủy sản Theo quy định tại phụ lục 1 và phụ lục 3
Căn cứ pháp lý
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thuỷ sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hồ sơ:
B-BNN-044299-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [8]
Kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thuỷ sản (đối với hàng hoá thuỷ sản nhập khẩu) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thuỷ sản (đối với hàng hoá thuỷ sản xuất khẩu) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Miễn kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thuỷ sản (đối với hàng hóa thủy sản triệu hồi hoặc bị trả về) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Miễn kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thuỷ sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm - TP Hồ Chí Minh
Kiểm tra tăng cường và chứng nhận chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) - TP Hồ Chí Minh
Kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thuỷ sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) - Kiên Giang
Kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) - Bà Rịa – Vũng Tàu

0
29