Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BNN-106526-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Các cơ quan, đơn vị được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ quản lý chuyên ngành về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các cơ quan, đơn vị được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao nhiệm vụ quản lý chuyên ngành về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: Cơ quan kiểm tra xem xét và thẩm tra các nội dung có liên quan và Cấp thông báo miễn kiểm tra/văn bản nêu rõ lý không đủ điều kiện miễn kiểm tra (trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đề nghị miễn kiểm tra)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Thông báo kết quả
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ hàng làm văn bản đề nghị miễn kiểm tra
Bước 2: Cơ quan kiểm tra tiếp nhận văn bản, xem xét và thẩm tra các nội dung liên quan
Bước 3: Cấp thông báo miễn kiểm tra/văn bản nêu rõ lý không đủ điều kiện miễn kiểm tra
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Hàng hóa thủy sản được sản xuất từ cơ sở trong danh sách miễn kiểm tra do Cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản công bố từng thời kỳ
Giấy đề nghị miễn kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản: theo mẫu tại Phụ lục 1b
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị miễn kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản: theo mẫu tại Phụ lục 1b
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Miễn kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thuỷ sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa (thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hồ sơ:
B-BNN-106526-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [6]

0
24