Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BNN-215246-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng, Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh, TP trực thuộc TW nếu được Cục Bảo vệ thực vật uỷ quyền)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng, Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: Trong phạm vi 24 giờ sau khi kiểm tra vật thể. Nếu quá thời hạn trên thì phải thông báo cho khách hàng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận - Thời hạn: không quy định
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Khai báo trước ít nhất 24 giờ với cơ quan kiểm dịch thực vật (KDTV) nơi gần nhất trước khi nhập khẩu vật thể.
Đối với phương tiện vận tải đường thủy chuyên chở vật thể KDTV đến phao số ”0” chủ phương tiện khai báo với cơ quan KDTV để kiểm tra
Bước 2: Cơ quan Kiểm dịch thực vật kiểm dịch tại cửa khẩu đầu tiên. Trong trường hợp đặc biệt, thủ tục kiểm dịch thực vật được tiến hành tại địa điểm khác có đủ điều kiện cách ly
Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện KDTV quá cảnh
- Có giấy chứng nhận KDTV của nước xuất xứ do cơ quan KDTV có thẩm quyền cấp.
- Vật thể khi quá cảnh hoặc lưu kho bãi trên lãnh thổ Việt Nam phải được cơ quan KDTV Việt Nam đồng ý.
- Vật thể quá cảnh phải được đóng gói theo đúng quy cách hàng hóa bảo đảm không để lây lan sinh vật gây hại trong quá trình vận chuyển và lưu kho bãi
Điều kiện nhập khẩu
- Có giấy chứng nhận KDTV do cơ quan KDTV có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp hoặc giấy xác nhận có giá trị tương đương.
- Không có dịch hại thuộc diện điều chỉnh thuộc các danh mục đã quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 7 của Nghị định số 02/2007 NĐ-CP ngày 05/1/2007 về Kiểm dịch thực vật và sinh vật gây hại lạ; nếu có phải được xử lý triệt để.
- Phải có giấy phép KDTV nhập khẩu đối với những vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.
- Đối với vật liệu đóng gói bằng gỗ nhập khẩu phải được xử lý bằng các biện pháp KDTV theo quy định
Giấy đăng ký kiểm dịch (Mẫu giấy 3 ban hành kèm theo phụ lục 1 Thông tư số 14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 3 năm 2012)
Bản khai kiểm dịch thực vật (Mẫu giấy 4 ban hành kèm theo phụ lục 1 Thông tư số 14/2012/TT-BNNPTNT ngày 27 tháng 3 năm 2012) (Áp dụng cho tàu biển)
Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan kiểm dịch thực vật có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp hoặc giấy xác nhận có giá trị tương đương
Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu (đối với vật thể phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam)
Những giấy tờ liên quan khác (nếu có): Hợp đồng, L/C
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai kiểm dịch thực vật
Tải về
Giấy đăng ký kiểm dịch
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa Phí và lệ phí KDTV theo mục II của biểu thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 110/2003/TT-BTC ngày 17/11/2003 của Bộ Tài chính Qui định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí bảo vệ, kiểm dịch thực vật và quản lý thuốc bảo vệ thực vật
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hồ sơ:
B-BNN-215246-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
50