Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BNN-215276-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực thống kê: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng, Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh , TP trực thuộc TW, nếu được Cục Bảo vệ thực vật uỷ quyền).
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng, Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện, Qua mạng
Thời hạn giải quyết: 24 giờ ( kể từ khi lấy mẫu). Nếu quá thời hạn thì phải thông báo trước với khách hàng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận Tiếp nhận Hồ sơ, trả kết quả (Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng hoặc Trạm Kiểm dịch thực vật cửa khẩu): Nhận hồ sơ
Bước 2: Phòng (bộ phận) Kiểm dịch thực vật hàng hoá xuất nhập khẩu: Lấy mẫu
Bước 3: Phòng (bộ phận), kỹ thuật: Phân tích giám định mẫu
Bước 4: Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật tái xuất khẩu
Bước 5: Bộ phận Tiếp nhận Hồ sơ, trả kết quả: Trả kết quả
Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật
Hợp đồng, L/C (nếu có)
Những giấy tờ liên quan khác (nếu có): Packing list; In voi; Bill (đối với tàu biển)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký kiểm dịch ( Mẫu số 8)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí giấy tờ 10 000 đ/ bộ
Phí kiểm dịch thực vật Thu theo lô hàng quy định tại Thông tư 110/ 2003/ TT – BTC.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật tái xuất khẩu - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hồ sơ:
B-BNN-215276-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực:
Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
19