Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BNN-BS131
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan Thú y vùng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Thú y vùng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Không quy định
Liên hệ:
- Họ tên: Phùng Minh Phong
- Địa chỉ cơ quan: 15/78 đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại cơ quan: 043.8696788 (25); 043.8687151
- Địa chỉ email: kdts@dah.gov.vn ; phongdah@gmail.com
Thời hạn giải quyết: - Đăng ký kiểm dịch với cơ quan thú y có thẩm quyền: tối đa 03 ngày làm việc với hồ sơ hợp lệ
- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch: 1 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu - Thời hạn của giấy chứng nhận: không quá 60 ngày
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ hàng có nhu cầu nhập khẩu sản phẩm thuỷ sản dùng làm nguyên liệu gia công, chế biến xuất khẩu phải khai báo và đăng ký kiểm dịch nhập khẩu với Cơ quan thú y vùng nơi làm thủ tục nhập khẩu
Bước 2: Trong thời hạn một (01) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan Thú y vùng thông báo cho chủ hàng địa điểm thời gian kiểm dịch
Bước 3: Cơ quan kiểm dịch Kiểm tra hồ sơ khai báo;
+ Nếu nghi ngờ hoặc phát hiện hàng hóa không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y thì lấy mẫu để kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y
+ Trường hợp lô hàng đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y: Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu (Mẫu 7 Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010)
Đơn đăng ký kiểm dịch nhập khẩu thủy sản, sản phẩm thủy sản (chủ hàng có thể dự trù kế hoạch nhập khẩu hàng hoá trong thời gian 03 tháng kể từ ngày làm đơn đăng ký kiểm dịch nhập khẩu)
Bản sao công chứng giấy đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp); Doanh nghiệp chỉ phải nộp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu hoặc sau khi thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh
Giấy phép của cơ quan CITES Việt Nam đối với thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản thuộc những loài có trong Danh mục động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc quy định tại các Phụ lục của Công ước CITES
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y
Tải về
Đơn đăng ký kiểm dịch sản phẩm thủy sản nhập khẩu
Tải về
Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm thủy sản nhập khẩu
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Theo phụ lục Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm thủy sản nhập khẩu dùng làm nguyên liệu gia công chế biến xuất khẩu - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hồ sơ:
B-BNN-BS131
Cơ quan hành chính:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20