Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BNN-BS132
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan Thú y vùng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Thú y vùng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Không quy định
Liên hệ:
- Họ tên: Phùng Minh Phong
- Địa chỉ cơ quan: 15/78 đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại cơ quan: 043.8696788 (25); 043.8687151
- Địa chỉ email: kdts@dah.gov.vn ; phongdah@gmail.com
Thời hạn giải quyết: - Đăng ký kiểm dịch với cơ quan thú y có thẩm quyền: tối đa 03 ngày làm việc với hồ sơ hợp lệ.
- Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch: 1 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết quả 1: Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu (mẫu 7) - Thời hạn của giấy chứng nhận: không quá 60 ngày; Kết quả 2: Giấy vận chuyển thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu về nơi cách ly kiểm dịch (mẫu 6)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ hàng có nhu cầu nhập khẩu thuỷ sản dùng làm nguyên liệu gia công, chế biến xuất khẩu phải khai báo với Cơ quan thú y vùng nơi làm thủ tục nhập khẩu
Bước 2: Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan Thú y vùng có trách nhiệm trả lời chủ hàng
Bước 3: Tại cửa khẩu nhập, Cơ quan kiểm dịch thực hiện
+ Kiểm tra hồ sơ khai báo
+ Kiểm tra thực trạng hàng nhập; đối chiếu với chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu về chủng loại, kích cỡ, số lượng, khối lượng, tình trạng bao gói, nhãn hàng hoá
+ Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y, khử trùng tiêu độc phương tiện vận chuyển; thực hiện hoặc giám sát chủ hàng xử lý chất thải, chất độn phát sinh trong quá trình vận chuyển hàng
+ Nếu hàng nhập khẩu đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, giấy chứng nhận kiểm dịch và các giấy tờ khác có liên quan hợp lệ thì cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu cấp giấy vận chuyển thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu về nơi cách ly kiểm dịch (mẫu 6 Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010) cho phép chủ hàng đưa hàng về nơi cách ly kiểm dịch (đối với trường hợp phải cách ly kiểm dịch) hoặc cơ sở nơi tiếp nhận lô hàng để thực hiện kiểm dịch, kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm
+ Đối với các lô hàng không phải cách ly kiểm dịch, không phải lấy mẫu xét nghiệm bệnh và kiểm tra vệ sinh thú y, cơ quan kiểm dịch động vật cửa khẩu Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu (mẫu 7 Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010).
Giấy vận chuyển thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu về nơi cách ly kiểm dịch (mẫu 6) hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu (mẫu 7) là cơ sở để cơ quan Hải quan cửa khẩu làm thủ tục thông quan hàng hóa
Giấy đăng ký kiểm dịch (mẫu 3 Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010); trong trường hợp cần thiết, cơ quan kiểm dịch động vật có thể yêu cầu chủ hàng khai báo thêm mẫu khai báo kiểm dịch thuỷ sản, sản phẩm thuỷ sản xuất, nhập khẩu (mẫu 2 Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010)
Văn bản trả lời của Cục Thú y về việc kiểm dịch nhập khẩu thủy sản, sản phẩm thủy sản
Bản sao chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu (nếu có)
Số bộ hồ sơ: Không quy định
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Biểu phí, lệ phí trong công tác thú y
Tải về
Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm thủy sản nhập khẩu
Tải về
Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu
Tải về
Giấy đăng ký kiểm dịch
Tải về
Giấy khai báo kiểm dịch thủy sản, sản phẩm thủy sản xuất, nhập khẩu
Tải về
Giấy vận chuyển thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu về nơi cách ly kiểm dịch
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí Theo phụ lục Thông tư số 04/2012/TT-BTC ngày 05/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Khai báo và Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thủy sản nhập khẩu dùng làm nguyên liệu gia công chế biến xuất khẩu - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hồ sơ:
B-BNN-BS132
Cơ quan hành chính:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
37