Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BNN-BS263
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Trung Bộ, Nam Bộ; Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1, 2, 3, 4, 5, 6
Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ bằng một trong các hình thức: Trực tiếp; Theo đường bưu điện; Fax, có xác nhận qua điện thoại; Thư điện tử
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 03 (ba) ngày làm việc (trường hợp không kiểm tra đột xuất); Trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc (trường hợp có kiểm tra đột xuất)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết quả thẩm tra việc điều tra nguyên nhân và hành động khắc phục của cơ sở
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Gửi hồ sơ.
Bước 2: Thẩm tra hồ sơ (trong trường hợp cần thiết thực hiện kiểm tra đột xuất để thẩm tra).
Bước 3: Thông báo kết quả thẩm tra.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khi có thông tin cảnh báo chính thức của Cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu.
Báo cáo điều tra nguyên nhân và thực hiện hành động khắc phục.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo điều tra nguyên nhân và thực hiện hành động khắc phục
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
71