Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BNN-BS270
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thú y
Cách thức thực hiện: Hồ sơ gửi bằng một trong các hình thức sau: Trực tiếp; Theo đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: Thẩm xét hồ sơ: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ (đối với trường hợp không kiểm tra thực tế tại nước xuất khẩu). Kết quả kiểm tra tại nước xuất khẩu: 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt kiểm tra tại nước xuất khẩu (đối với trường hợp kiểm tra thực tế tại nước xuất khẩu)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Danh sách bổ sung cơ sở sản xuất kinh doanh được phép xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc động vật vào Việt Nam
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Gửi hồ sơ.
Bước 2: Xử lý hồ sơ:
a) Thẩm xét tính hợp lệ hồ sơ.
b) Thông báo kết quả xử lý hồ sơ.
Bước 3: Xử lý kết quả kiểm tra (trường hợp kiểm tra tại nước xuất khẩu).
Bước 4: Công nhận danh sách bổ sung cơ sở được phép xuất khẩu vào Việt Nam.
Danh sách cơ sở sản xuất kinh doanh đăng ký xuất khẩu vào Việt Nam;
Thông tin về hệ thống quản lý và năng lực của cơ quan thẩm quyền của nước xuất khẩu về kiểm soát VSATTP.
Tóm lược thông tin về điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất kinh doanh.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh đăng ký xuất khẩu vào Việt Nam
Tải về
Tóm lược thông tin về điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở sản xuất kinh doanh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chưa có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công bố danh sách bổ sung cơ sở sản xuất kinh doanh được phép xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc động vật vào Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hồ sơ:
B-BNN-BS270
Cơ quan hành chính:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
57