Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BNN-BS298
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Thư ký CITES quốc tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan quản lý CITES Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Kiểm lâm, Chi cục bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Cách thức thực hiện: Trực tiếp; Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ quy định tại điểm a mục 7.1 phải thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ; Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định và gửi hồ sơ đã thẩm định cho Cơ quan quản lý CITES Việt Nam; Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ; trong thời hạn năm (05) ngày làm việc Cơ quan quản lý CITES Việt Nam phải thông báo lý do từ chối cho Cơ quan thẩm định hồ sơ và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo; Trường hợp chấp nhận hồ sơ, trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ đăng ký đã được thẩm định Cơ quan quản lý CITES Việt Nam phải xem xét, gửi hồ sơ đăng ký cho Ban Thư ký Công ước CITES quốc tế để xem xét, chấp nhận; Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được ý kiến chấp nhận của Ban Thư ký CITES quốc tế, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam phải cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo vì mục đích thương mại loài thuộc Phụ lục I của CITES cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy Chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo hoặc văn bản từ chối
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ đến:
- Cơ quan quản lý chuyên ngành về thủy sản cấp tỉnh khi đăng ký các loài thủy sinh.
- Cơ quan kiểm lâm cấp tỉnh đối với các loài động vật, thực vật hoang dã khác.
* Liên hệ
- Họ và tên: Nguyễn Văn Đoàn.
- Tên cơ quan: Cơ quan quản lý CITES Việt Nam – Tổng cục Lâm nghiệp.
- Địa chỉ: Số 02 - Ngọc Hà – Ba Đình – Hà Nội.
- Điện thoại: 04 3733 5676; Email: doannv.ln@mard.gov.vn
Bước 2: Thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép
- Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, nếu hồ sơ chưa đạt yêu cầu, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ theo quy định tại điểm a Khoản này phải thông báo cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ.
- Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải hoàn thành việc thẩm định và gửi hồ sơ đã thẩm định cho Cơ quan quản lý CITES Việt Nam.
+ Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ; trong thời hạn năm (05) ngày làm việc Cơ quan quản lý CITES Việt Nam phải thông báo lý do từ chối cho Cơ quan thẩm định hồ sơ và tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo. Trường hợp chấp nhận hồ sơ, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam phải xem xét, gửi hồ sơ đăng ký cho Ban Thư ký Công ước CITES quốc tế để xem xét, chấp nhận trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ đăng ký đã được thẩm định.
+ Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ khi nhận được ý kiến chấp nhận của Ban Thư ký CITES quốc tế, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam phải cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo vì mục đích thương mại loài thuộc Phụ lục I của CITES cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân
Bước 3: Nhận giấy phép: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận một (01) Giấy chứng nhận đã Đăng ký gốc vào giờ hành chính các ngày trong tuần tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (nơi đã nộp hồ sơ). Trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người ủy quyền.
Bản chính hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của CITES theo mẫu tại Phụ lục III-A(thực vật), hoặc III-B (động vật) ban hành kèm theo Nghị định số 98/2011/NĐ-CP ngày 26/10/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định về nông nghiệp.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu hồ sơ đăng ký các trại nuôi sinh sản động vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES và Nhóm I theo quy định của pháp luật Việt Nam
Tải về
Mẫu hồ sơ đăng ký cơ sở trồng cấy nhân tạo thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của Công ư¬¬ớc CITES và Nhóm I theo quy định của pháp luật Việt Nam
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã quy định tại Phụ lục I của CITES vì mục đích thương mại - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hồ sơ:
B-BNN-BS298
Cơ quan hành chính:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [43]
Cấp Giấy phép CITES xuất khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật săn bắn - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy phép CITES nhập nội từ biểu mẫu vật quy định tại các Phụ lục I, II của Công ước CITES - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh sản, trại nuôi sinh trưởng, cơ sở trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam và các Phụ lục II, III của Công ước CITES - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (nuôi mới) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật để đăng ký chính thức - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật để đăng ký bổ sung - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp lại Giấy phép khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[Copy]Công nhận tổ chức đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[Copy]Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật trường hợp mất, sai sót, hư hỏng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật trường hợp đổi tên thương phẩm, thông tin liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật trường hợp thay đổi nhà sản xuất - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[Copy]Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật trường hợp thay đổi nhà sản xuất - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[Copy]Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[Copy]Cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật nhập khẩu - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền Trung ương) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu/tái xuất khẩu - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật quá cảnh - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp lại Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng hoặc đổi tên của tổ chức hành nghề - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp lại Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật (thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[Copy]Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[Copy]Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
[Copy]Xác nhận hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

0
20