Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BNN-BS306
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực thống kê: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Lâm nghiệp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị liên quan (có trong Hội đồng thẩm định quy hoạch)
Cách thức thực hiện: Trực tiếp; Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Tổng cục Lâm nghiệp hoàn thành việc thẩm định không quá hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc Tổng cục Lâm nghiệp thông báo lý do cho Ban quản lý khu rừng đặc dụng. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành việc phê duyệt quy hoạch khu rừng đặc dụng và trả kết quả không quá mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình và hồ sơ của Tổng cục Lâm nghiệp
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: * Nộp hồ sơ: Ban quản lý khu rừng đặc dụng nộp hồ sơ Quy hoạch khu rừng đặc dụng lên Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp.
* Liên hệ: Trần Nho Đạt
- Địa chỉ: Vụ Bảo tồn thiên nhiên - Tổng cục Lâm nghiệp - Số 02 - Ngọc Hà – Ba Đình – Hà Nội
- Điện thoại: 0437333026; Email: nhodatbttn@gmail.com
Bước 2: Tổng cục Lâm nghiệp thẩm định hồ sơ
- Kiểm tra hồ sơ ;
- Trình Bộ Nông nghiệp và PTNT thành lập Hội đồng thẩm định;
- Tổ chức họp thẩm định;
- Tổng hợp kết quả thẩm định trình Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt
Bước 3: Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt
- Ban hành quyết định phê duyệt theo đề nghị của Tổng cục Lâm nghiệp
Bước 4: Nhận kết quả từ Tổng cục Lâm nghiệp
Tờ trình của Giám đốc BQL khu rừng đặc dụng hoặc Chi cục trưởng CCKL đề nghị phê duyệt báo cáo quy hoạch (bản chính);
Báo cáo quy hoạch khu rừng đặc dụng và các tài liệu liên quan (bản chính);
Các bản đồ gồm: bản đồ hiện trạng tài nguyên (rừng, đất ngập nước, biển) và đất đai của khu rừng đặc dụng; bản đồ quy hoạch bảo tồn và phát triển khu rừng đặc dụng; bản đồ quy hoạch chung xây dựng cơ sở hạ tầng khu rừng đặc dụng; bản đồ quy hoạch phát triển du lịch sinh thái và dịch vụ môi trường rừng đặc dụng; bản đồ phạm vi, quy mô, ranh giới và quy hoạch đầu tư phát triển vùng đệm.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch khu rừng đặc dụng do Trung ương quản lý - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hồ sơ:
B-BNN-BS306
Cơ quan hành chính:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực:
Lâm nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [10]
Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh giảm diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc Trung ương quản lý - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh tăng diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc Trung ương quản lý - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh các phân khu chức năng không làm thay đổi diện tích đối với khu rừng đặc dụng thuộc Trung ương quản lý - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thẩm định, phê duyệt đề án thành lập Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (đối với khu rừng đặc dụng thuộc Trung ương quản lý) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cho phép nghiên cứu khoa học trong rừng đặc dụng của các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ và cá nhân nước ngoài (phạm vi giải quyết của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vùng đệm khu rừng đặc dụng thuộc Trung ương quản lý - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phê duyệt hồ sơ thiết kế chặt nuôi dưỡng đối với khu rừng đặc dụng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thẩm định, phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của tổ chức - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch rừng đặc dụng cấp tỉnh - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thẩm định, phê duyệt Quy hoạch khu rừng đặc dụng do địa phương quản lý - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

0
24