Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BNN-BS381
Cơ quan hành chính: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Thủy sản.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc thực hiện dịch vụ công trực tuyến.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn tối đa 05 (năm) ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép nhập khẩu thức ăn thủy sản để làm mẫu phân tích tại các phòng thử nghiệm.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ: Thương nhân nộp hồ sơ về Tổng cục Thủy sản.
Bước 2: Thực hiện: Tổng cục Thủy sản tiếp nhận hồ sơ và xem xét, hướng dẫn Thương nhân bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định trong trường hợp Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ trong trường hợp tiếp nhận hồ sơ thông qua đường bưu điện.
Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong thời hạn tối đa 05 (năm) ngày làm việc Tổng cục Thủy sản phải cấp Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu hoặc thông báo bằng văn bản lý do không cấp Giấy phép.
Bước 3: Trả kết quả: Trực tiếp tại Tổng cục Thủy sản hoặc qua đường bưu điện theo đề nghị của Thương nhân.
Đơn đăng ký nhập khẩu theo Mẫu số 09/TS ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12/02/2015;
Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận lưu hành tự do của sản phẩm (Certificate of free sale) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước sản xuất cấp;
Bản chính hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận lưu hành tự do của sản phẩm (Certificate of free sale) do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước sản xuất cấp;
Bản chính hoặc bản sao chứng thực Văn bản thỏa thuận sử dụng dịch vụ phân tích giữa một bên là phòng thử nghiệm trong nước với một bên là phòng thử nghiệm hoặc doanh nghiệp hoặc cơ quan quản lý của nước xuất xứ, trong đó có cam kết sản phẩm nhập khẩu là phi thương mại;
Bản sao chụp thông tin sản phẩm do nhà sản xuất cung cấp bao gồm: Tên các loại nguyên liệu, chỉ tiêu chất lượng và vệ sinh an toàn, công dụng, hướng dẫn sử dụng, nhãn của sản phẩm.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký nhập khẩu
Tải về
Giấy phép nhập khẩu thức ăn
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 50.000 đồng
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phép nhập khẩu thức ăn thủy sản để làm mẫu phân tích tại các phòng thử nghiệm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số hồ sơ:
B-BNN-BS381
Cơ quan hành chính:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [15]
Cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp phép nhập khẩu thức ăn thủy sản để khảo nghiệm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Công nhận cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm giống thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Công nhận lại cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm giống thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chấp thuận khảo nghiệm giống thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Công nhận giống thủy sản mới - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Kiểm tra chất lượng giống thuỷ sản bố mẹ chủ lực nhập khẩu - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp phép xuất khẩu các loài thủy sản có tên trong danh mục các loài thủy sản cấm xuất khẩu - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp phép nhập khẩu giống thủy sản để khảo nghiệm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp phép nhập khẩu giống thủy sản để nghiên cứu - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp phép nhập khẩu giống thủy sản để giới thiệu tại hội chợ, triển lãm - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đưa tàu cá ra khỏi danh sách tàu cá khai thác bất hợp pháp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp phép nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cấp phép nhập khẩu tàu cá đóng mới - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

0
27