Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BQP-100044-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Quốc phòng
Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ trưởng đơn vị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan nhân sự đơn vị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan quân y
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời hạn 15 ngày, kể từ ngày cơ quan, đơn vị nhận đủ hồ sơ hợp lệ của người lao động
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người lao động nộp hồ sơ cho cơ quan nhân sự đơn vị
Bước 2: Cơ quan nhân sự tiếp nhận, kiểm tra và hoàn thiện thủ tục hồ sơ, trình Thủ trưởng đơn vị
Bước 3: Thủ trưởng đơn vị phê duyệt giải quyết hưởng chế độ ốm đau
Sổ bảo hiểm xã hội (BHXH)
Giấy ra viện điều trị nội trú, hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội đối với người lao động điều trị ngoại trú do cơ sở quân y (bệnh viện, bệnh xá cấp Trung đoàn và tương đương trở lên) cấp
Giấy xác nhận của thủ trưởng đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên (sau đây gọi tắt là người sử dụng lao động) về điều kiện làm việc của người lao động, nếu người lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, hoặc làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên
Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ do người sử dụng lao động lập hàng quý
Danh sách người lao động hưởng chế độ được Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng duyệt
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động - Bộ Quốc phòng
Số hồ sơ:
B-BQP-100044-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Quốc phòng
Lĩnh vực:
Bảo hiểm xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32