Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BQP-101270-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Quốc phòng
Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan nhân sự đơn vị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ cho cơ quan, đơn vị
Thời hạn giải quyết: Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng giải quyết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người lao động gửi hồ sơ đến cơ quan nhân sự đơn vị
Bước 2: Cơ quan nhân sự đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định, chuyển cơ quan nhân sự cấp trên đến cơ quan nhân sự cấp trực thuộc Bộ và Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng
Bước 3: Cơ quan Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng thẩm định, ra quyết định hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định
Sổ bảo hiểm xã hội đã xác định thời gian đóng Bảo hiểm xã hội đến tháng nghỉ việc
Quyết định nghỉ việc hưởng Bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động cấp có thẩm quyền
Bản sao giấy chứng nhận được định cư ở nước ngoài
Quá trình đóng Bảo hiểm xã hội theo sổ bảo hiểm xã hội
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động thôi việc, trường hợp ra nước ngoài để định cư - Bộ Quốc phòng
Số hồ sơ:
B-BQP-101270-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Quốc phòng
Lĩnh vực:
Bảo hiểm xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
41