Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BQP-BS35
Cơ quan hành chính: Bộ Quốc phòng
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Xe - Máy.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Xe - Máy đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý cơ sở đào tạo.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan, cơ sở đào tạo lái xe quân sự có liên quan.
Cách thức thực hiện: Cơ sở đào tạo trực tiếp gửi hồ sơ đến cơ quan Xe - Máy trực tiếp quản lý.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, trong đó:
- Tại cơ quan Xe - Máy đơn vị trực tiếp quản lý cơ sở đào tạo: 05 ngày làm việc;
- Tại Cục Xe - Máy: 10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Biển Tập lái.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cơ sở đào tạo lập hồ sơ gửi trực tiếp đến cơ quan Xe - Máy trực tiếp quản lý cơ sở đào tạo.
Bước 2: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan Xe - Máy trực tiếp quản lý cơ sở đào tạo có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ và có văn bản gửi Cục Xe - Máy; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan xe-máy có trách nhiệm hướng dẫn cho cơ sở đào tạo hoàn thiện hồ sơ.
Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời hạn 10 ngày làm việc, Cục Xe - Máy có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, cấp biển Tập lái theo quy định; trường hợp không đủ điều kiện cấp biển Tập lái, Cục Xe - Máy thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Văn bản đề nghị cấp biển Tập lái (có danh sách xe ô tô đề nghị cấp biển tập lái kèm theo);
Bản sao giấy phép xe tập lái do Cục Xe - Máy cấp còn hiệu lực.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp biển Tập lái - Bộ Quốc Phòng
Số hồ sơ:
B-BQP-BS35
Cơ quan hành chính:
Bộ Quốc phòng
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
18