Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BQP-BS37
Cơ quan hành chính: Bộ Quốc phòng
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Xe - Máy.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan Xe - Máy các cấp.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan, đơn vị liên quan.
Cách thức thực hiện: Trực tiếp gửi hồ sơ đến cơ quan Xe - Máy cấp mình để làm thủ tục cấp đổi theo quy định.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi Cục Xe - Máy nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép lái xe cấp cho người đủ tiêu chuẩn cấp đổi theo quy định.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người có nhu cầu đổi giấy phép lái xe lập hồ sơ gửi trực tiếp cho cơ quan Xe - Máy đơn vị mình.
Bước 2: Cơ quan Xe - Máy các đơn vị theo phân cấp kiểm tra hồ sơ, tổng hợp báo cáo danh sách (kèm theo hồ sơ) gửi cơ quan Xe - Máy đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng để tổng hợp báo cáo Cục Xe - Máy.
Bước 3: Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trong thời hạn 15 ngày làm việc, Cục Xe - Máy có trách nhiệm xem xét, thẩm định, cấp đổi giấy phép lái xe theo quy định. Trường hợp không đủ điều kiện cấp đổi giấy phép lái xe, Cục Xe - Máy thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do;
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Người có giấy phép lái xe quân sự trước khi hết hạn sử dụng 03 tháng phải làm đơn đề nghị cấp đổi giấy phép lái xe mới;
- Người có giấy phép lái xe quá hạn sử dụng dưới 03 tháng được xét cấp đổi theo quy định.
Văn bản đề nghị đổi giấy phép lái xe (có danh sách kèm theo) của cơ quan Xe - Máy;
Đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe (theo Mẫu số 05);
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe của người điều khiển xe cơ giới (theo Mẫu số 02);
Bản sao giấy phép lái xe (bản chính giấy phép lái xe đối với trường hợp quá hạn);
Mỗi cá nhân 02 ảnh màu cỡ 2 x 3 cm chụp trên nền màu xanh: Quân nhân mặc quân phục thường dùng theo quy định; công nhân, viên chức quốc phòng và lao động hợp đồng mặc áo có cổ, đeo biển tên theo quy định, không đội mũ;
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy chứng nhận sức khỏe
Tải về
Giấy phép xe tập lái
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp đổi Giấy phép lái xe đến hạn đổi, giấy phép lái xe quá hạn sử dụng dưới 03 tháng - Bộ Quốc Phòng
Số hồ sơ:
B-BQP-BS37
Cơ quan hành chính:
Bộ Quốc phòng
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
24