Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTC-043932-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực thống kê: Đăng ký thuế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Tối đa 5 ngày làm việc kể từ ngày Sở Kế hoạch đầu tư nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và nộp trực tiếp đến Sở Kế hoạch đầu tư
: Khi nhận hồ sơ của doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ làm thủ tục tiếp nhận và viết giấy biên nhận trả cho doanh nghiệp
: Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, sở Kế hoạch đầu tư gửi Cục thuế bản sao Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và Bản kê khai thông tin đăng ký thuế
: Trong thời hạn hai ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin về doanh nghiệp Cục thuế thông báo kết quả mã số cho Sở Kế hoạch đầu tư để ghi vào giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế của doanh nghiệp
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, mẫu theo Phụ lục I-2 (Thông tư 03/2006/TT-BKH)
Dự thảo Điều lệ công ty
Danh sách thành viên, mẫu theo Phụ lục II-1 (Thông tư 03/2006/TT-BKH)
Kèm theo :
3.1 Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ công ty:
- Đối với công dân Việt nam: giấy chứng minh nhân dân.
- Đối với người Việt nam định cư tại nước ngoài: 1 trong số các giấy tờ còn hiệu lực sau:
+ Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế).
+ Thẻ thường trú do cơ quan thẩm quyền của Việt nam cấp.
+ Hộ chiếu.
+ Hộ chiếu đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt nam.
3.2 Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân.
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật doanh nghiệp
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế, mẫu theo Phụ lục 1 (Thông tư 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế (mẫu theo Phụ lục 1)
Tải về
Danh sách thành viên (mẫu theo Phụ lục II-1)
Tải về
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (mẫu theo Phụ lục I-2)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp Nhà nước: 200.000 (hai trăm nghìn đồng)/1 lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
26