Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTC-046963-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực thống kê: Hải quan
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Hải quan
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Hải quan
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong 08 giờ hành chính/ngày; nếu hết giờ hành chính mà lô hàng chưa kiểm tra xong thì được tiếp tục làm ngoài giờ hành chính cho xong
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Xác nhận thông quan
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp, Hộ kinh doanh, tổ chức, cá nhân mua, bán hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu không phải khai báo và làm thủ tục hải quan
Nhưng đối với hàng hóa mua tại các chợ rồi xuất khẩu qua biên giới hoặc nhập khẩu qua biên giới đưa vào bán tại các chợ này thì phải làm thủ tục hải quan tại Hải quan cửa khẩu, theo các bước sau:
Chủ hàng hoặc người khai hải quan phải khai báo hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên tờ khai hải quan và nộp hoặc xuất trình tờ khai và hồ sơ liên quan hàng hóa, xuất trình hàng hóa với cơ quan Hải quan cửa khẩu để làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu và được giải quyết thông quan hàng hóa qua biên giới theo quy định
Bước 2: Cơ quan Hải quan cửa khẩu kiểm tra đối chiếu khai báo của chủ hàng trên hồ sơ hải quan với thực tế hàng hóa và giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho chủ hàng theo quy định của pháp luật đối với từng lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu cụ thể theo quy định
Tờ khai hải quan: Sử dụng tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo Tờ khai Hải quan do Bộ Tài chính quy định
Các chứng từ khác về hồ sơ hải quan, quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán do Bộ Tài chính quy định, trừ vận đơn và hợp đồng thương mại
Phải có Giấy chứng nhận kiểm dịch y tế do cơ quan kiểm dịch y tế cấp (đối với hàng hoá thuộc đối tượng kiểm dịch y tế); và Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá đối với hàng hoá thuộc diện phải kiểm tra
Hàng hoá nhập khẩu qua biên giới được hưởng các ưu đãi về thuế nhập khẩu nếu có đủ điều kiện theo thoả thuận song phương giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ nước có chung biên giới; việc khai báo hải quan, nộp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (C/O) đối với hàng hóa được hưởng ưu đãi về thuế nhập khẩu, thực hiện theo Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. Đối với trường hợp áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt thì đối tượng nhập khẩu phải xuất trình Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá-C/O (trừ trường hợp tổng trị giá lô hàng (FOB) không vượt quá 200 USD)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phụ lục tờ khai hàng hóa nhập khẩu
Tải về
Phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu
Tải về
Tờ khai hàng hóa nhập khẩu
Tải về
Tờ khai hàng hóa nhập khẩu ( Tờ khai sửa đổi, bổ sung)
Tải về
Tờ khai hàng hóa xuất khẩu
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí 20.000 đồng
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục hải quan đối với hoạt động mua bán hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu - Bộ Tài chính
Số hồ sơ:
B-BTC-046963-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Tài chính
Lĩnh vực:
Hải quan
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
61