Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTC-236642-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực thống kê: Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công ty quản lý quỹ/ chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam nộp hồ sơ đăng ký mã số giao dịch chứng khoán đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam
Bước 2: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc, kiểm tra, thẩm định hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam gửi công văn cho công ty yêu cầu bổ sung
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam gửi công văn từ chối và nêu rõ lý do
Bước 3: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số giao dịch cho Công ty quản lý quỹ/ chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
không có
Giấy đăng ký mã số giao dịch chứng khoán theo mẫu Phụ lục 1
Bản sao hợp lệ hợp đồng lưu ký giữa công ty quản lý quỹ, chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài ký với ngân hàng lưu ký trong nước
Bản sao hợp lệ giấy phép thành lập và hoạt động công ty quản lý quỹ, chi nhánh tại Việt Nam của công ty quản lý quỹ nước ngoài
Số bộ hồ sơ: 02 bộ (một bộ gốc và một bộ sao)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký mã số giao dịch (áp dụng cho tổ chức)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán cho danh mục nhà đầu tư nước ngoài - Bộ Tài chính
Số hồ sơ:
B-BTC-236642-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Tài chính
Lĩnh vực:
Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
16