Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTC-237192-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực thống kê: Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm lưu ký chứng khoán
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm lưu ký chứng khoán
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày TTLK nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công văn xác nhận việc thay đổi đại diện giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ thay đổi người đại diện giao dịch đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (TTLK)
Bước 2: TTLK tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc, kiểm tra, thẩm định hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, TTLK gửi công văn cho công ty yêu cầu bổ sung
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, TTLK gửi công văn từ chối và nêu rõ lý do
Bước 3: TTLK cấp công văn xác nhận việc thay đổi đại diện giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện về đại diện giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:
+ Có năng lực hành vi dân sự và pháp luật đầy đủ; không thuộc trường hợp đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đang bị Tòa án cấm hành nghề kinh doanh
+ Có chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán
+ Không đồng thời là nhân viên của tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng lưu ký hoạt động tại Việt Nam
+ Là đại diện giao dịch duy nhất tại Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài và được nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền bằng văn bản
Về tính hợp lệ của hồ sơ:
+ Tài liệu tiếng nước ngoài phải được công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật của nước ngoài, trừ trường hợp người ký các tài liệu này chính là người đã ký trên hồ sơ đăng ký mã số giao dịch chứng khoán
+ Tài liệu tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt bởi thành viên lưu ký, hoặc bởi các tổ chức dịch thuật hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài. Trường hợp thành viên lưu ký dịch, phải kèm theo xác nhận bằng văn bản của thành viên lưu ký về tính chính xác và trung thực của bản dịch
+ Trong thời hạn chín (09) tháng, kể từ ngày đã thông báo cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán về các thay đổi, nhà đầu tư, thông qua thành viên lưu ký, có trách nhiệm nộp bổ sung các tài liệu do cơ quan quản lý có thẩm quyền của nước ngoài cấp đã được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự (nếu có)
Báo cáo của nhà đầu tư nước ngoài về thay đổi đại diện giao dịch theo mẫu Phụ lục 5
Báo cáo của thành viên lưu ký về thay đổi đại diện giao dịch theo mẫu Phụ lục 6, kèm theo văn bản ủy quyền của nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho thành viên lưu ký báo cáo về các thay đổi có liên quan
Thông báo về việc chấm dứt ủy quyền hoạt động cho đại diện giao dịch cũ
Văn bản chỉ định đại diện giao dịch mới theo mẫu Phụ lục 13
Phiếu thông tin về đại diện giao dịch mới theo mẫu Phụ lục 14
Bản sao Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân khác của đại diện giao dịch
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo về một số thay đổi của nhà đầu tư nước ngoài (do nhà đầu tư nước ngoài lập)
Tải về
Báo cáo về một số thay đổi của nhà đầu tư nước ngoài (do thành viên lưu ký lập)
Tải về
Phiếu thông tin về đại diện giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Tải về
Văn bản ủy quyền/ Giấy chỉ định đại diện của nhà đầu tư nước ngoài cho đại diện giao dịch
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
22