Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTC-BS218
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực thống kê: Thuế - phí – lệ phí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Thuế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thông qua các hình thức:
+ Trực tiếp tại trụ sở Cơ quan Thuế cấp Cục Thuế
+ Thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho Người nộp thuế
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ khai gửi đến Cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Trước khi tạm ngừng kinh doanh, Người nộp thuế phải có thông báo bằng văn bản gửi Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (5) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh
Văn bản thông báo tạm ngừng kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thông báo tạm ngừng kinh doanh - Bộ Tài chính
Số hồ sơ:
B-BTC-BS218
Cơ quan hành chính:
Bộ Tài chính
Lĩnh vực:
Thuế - phí – lệ phí
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
20