Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTC-BS279
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực thống kê: Tài chính – ngân hàng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Tối đa sau 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo thực hiện quý của các ngân hàng thương mại, Bộ Tài chính sẽ thực hiện tạm cấp tiền hỗ trợ lãi suất của ngân hàng. Trường hợp không thực hiện tạm cấp, Bộ Tài chính phải có văn bản trả lời ngân hàng trong thời hạn 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Ngân hàng thương mại được tạm cấp 80% số tiền đã hỗ trợ lãi suất cho khách hàng hoặc văn bản trả lời nêu rõ lý do trong trường hợp không được tạm cấp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với các ngân hàng thương mại:
Ngân hàng thương mại gửi báo cáo quý của việc thực hiện hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất của ngân hàng cho Bộ Tài chính
Bước 2: Đối với cơ quan quản lý Nhà nước (Bộ Tài chính):
Trên cơ sở bản báo cáo thực hiện quý của các ngân hàng thương mại, tối đa sau 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của các ngân hàng thương mại, Bộ Tài chính sẽ thực hiện tạm cấp bằng 80% số tiền hỗ trợ lãi suất của ngân hàng thực hiện quý trước nhưng số tiền tạm cấp lũy kế tính từ đầu năm không vượt quá dự toán được giao đầu năm. Trường hợp không thực hiện tạm cấp, Bộ Tài chính có văn bản trả lời nguyên nhân và hướng dẫn các ngân hàng thương mại cách thức xử lý trong thời hạn 20 ngày làm việc
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Báo cáo quý của các ngân hàng thương mại đã thực hiện cho vay và các điều kiện quy định tại Điều 3 Thông tư số 89/2014/TT-BTC
Báo cáo quý thực hiện hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất của việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp
Văn bản đề nghị của các ngân hàng thương mại
Số bộ hồ sơ: 01 bộ gửi Bộ Tài chính
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tạm cấp hỗ trợ lãi suất vay vốn và tạm cấp bù chênh lệch lãi suất hàng quý - Bộ Tài chính
Số hồ sơ:
B-BTC-BS279
Cơ quan hành chính:
Bộ Tài chính
Lĩnh vực:
Tài chính – ngân hàng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
60