Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTC-BS465
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực thống kê: Thuế - phí – lệ phí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Nộp trực tiếp tại Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.
+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn chuẩn bị số liệu, lập hồ sơ và gửi đến Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi chậm nhất vào ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ khoản thu điều tiết.
Bước 2: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi nghĩa vụ đối với khoản thu điều tiết của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn:
++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
Tờ khai khoản thu điều tiết số 01A ban hành kèm theo Thông tư số 177/2013/TT-BTC.
Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu khoản thu điều tiết mẫu số 02A ban hành kèm theo Thông tư số 24/2013/TT-BTC.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu khoản thu điều tiết
Tải về
Tờ khai khoản thu điều tiết
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Khai khoản thu điều tiết tháng - Bộ Tài Chính
Số hồ sơ:
B-BTC-BS465
Cơ quan hành chính:
Bộ Tài chính
Lĩnh vực:
Thuế - phí – lệ phí
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [55]
Khai thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ - Bộ Tài Chính
Khai thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên Giá trị gia tăng - Bộ Tài Chính
Khai thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu - Bộ Tài Chính
Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng - Bộ Tài Chính
Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN, trường hợp nhà máy thủy điện nằm trên 1 tỉnh - Bộ Tài Chính
Khai thuế Giá trị gia tăng đối với cơ sở sản xuất thủy điện không thuộc EVN - Bộ Tài Chính
Khai quyết toán thuế tài nguyên đối với cơ sở sản xuất thủy điện - Bộ Tài Chính
Thông báo tỷ lệ tạm nộp thuế đối với hoạt động khai thác, xuất bán dầu thô, khí thiên nhiên - Bộ Tài Chính
Khai thuế tài nguyên đối với trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện không có lòng hồ nằm chung trên địa bàn các tỉnh - Bộ Tài Chính
Khai thuế tài nguyên trường hợp cơ sở sản xuất thủy điện có lòng hồ nằm chung trên địa bàn các tỉnh - Bộ Tài Chính
Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên - Bộ Tài Chính
Khai quyết toán thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên) - Bộ Tài Chính
Khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản - Bộ Tài Chính
Khai thuế bảo vệ môi trường đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác khoáng sản - Bộ Tài Chính
Khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa - Trường hợp than do Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) quản lý và giao cho các đơn vị thành viên khai thác, chế biến và tiêu thụ - Bộ Tài Chính
Khai quyết toán thuế tài nguyên/ Khai quyết toán phụ thu/ Khai quyết toán thuế TNDN áp dụng cho Vietsovpetro - Bộ Tài Chính
Khai thuế tạm tính áp dụng cho Vietsovpetro - Bộ Tài Chính
Khai điều chỉnh thuế đặc biệt đối với khí thiên nhiên áp dụng cho Vietsovpetro - Bộ Tài Chính
Khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với thu nhập từ tiền kết dư của phần dầu để lại/ Khai phụ thu tạm tính đối với dầu lãi từ tiền kết dư của phần dầu để lại áp dụng cho Vietsovpetro - Bộ Tài Chính
Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước - Bộ Tài Chính
Khai quyết toán phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước - Bộ Tài Chính
Khai thuế tiêu thụ đặc biệt - Bộ Tài Chính
Khai thuế môn bài - Bộ Tài Chính
Khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài - Bộ Tài Chính
Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài - Bộ Tài Chính
Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in - Bộ Tài Chính
Báo cáo về việc nhận in hóa đơn/biên lai, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn/biên lai; Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử - Bộ Tài Chính
Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in - Bộ Tài Chính
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/mất, cháy, hỏng hóa đơn - Bộ Tài Chính
Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử - Bộ Tài Chính
Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí - Bộ Tài Chính
Khai thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ - Bộ Tài Chính
Khai thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên Giá trị gia tăng - Bộ Tài Chính
Khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu - Bộ Tài Chính
Chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng - Bộ Tài Chính
Khai thuế tài nguyên đối với cơ sở khai thác tài nguyên - Bộ Tài Chính
Khai quyết toán thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên) - Bộ Tài Chính
Khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản - Bộ Tài Chính
Khai thuế bảo vệ môi trường đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác khoáng sản - Bộ Tài Chính
Khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa - Trường hợp than do Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) quản lý và giao cho các đơn vị thành viên khai thác, chế biến và tiêu thụ - Bộ Tài Chính
Khai thuế tiêu thụ đặc biệt - Bộ Tài Chính
Khai thuế môn bài - Bộ Tài Chính
Khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài - Bộ Tài Chính
Khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài - Bộ Tài Chính
Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp - Bộ Tài Chính
Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm - Bộ Tài Chính
Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đối với tổ chức - Trường hợp khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp của năm - Bộ Tài Chính
Khai phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước - Bộ Tài Chính
Khai quyết toán phí, lệ phí khác thuộc ngân sách nhà nước - Bộ Tài Chính
Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in, đặt in - Bộ Tài Chính
Báo cáo về việc nhận in hóa đơn/biên lai, cung cấp phần mềm tự in hóa đơn/biên lai; Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử - Bộ Tài Chính
Mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in - Bộ Tài Chính
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn/mất, cháy, hỏng hóa đơn - Bộ Tài Chính
Thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa đơn điện tử - Bộ Tài Chính
Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/Thông báo kết quả hủy hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí - Bộ Tài Chính

0
13