Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTC-BS60
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực thống kê: Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 03 ngày kể từ ngày Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công văn xác nhận việc chuyển danh mục đầu tư giữa các tài khoản lưu ký cho nhà đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ báo cáo chuyển danh mục đầu tư giữa các tài khoản lưu ký đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (TTLK)
Bước 2: TTLK tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc, kiểm tra, thẩm định hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, TTLK gửi công văn cho công ty yêu cầu bổ sung
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, TTLK gửi công văn từ chối và nêu rõ lý do
Bước 3: TTLK cấp công văn xác nhận việc chuyển danh mục đầu tư giữa các tài khoản lưu ký cho nhà đầu tư sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Về tính hợp lệ của hồ sơ
+ Tài liệu tiếng nước ngoài phải được công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật của nước ngoài, trừ trường hợp người ký các tài liệu này chính là người đã ký trên hồ sơ đăng ký mã số giao dịch chứng khoán
+ Tài liệu tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt bởi thành viên lưu ký, hoặc bởi các tổ chức dịch thuật hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài. Trường hợp thành viên lưu ký dịch, phải kèm theo xác nhận bằng văn bản của thành viên lưu ký về tính chính xác và trung thực của bản dịch
+ Trong thời hạn chín (09) tháng, kể từ ngày đã thông báo cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán về các thay đổi, nhà đầu tư, thông qua thành viên lưu ký, có trách nhiệm nộp bổ sung các tài liệu do cơ quan quản lý có thẩm quyền của nước ngoài cấp đã được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự (nếu có)
Báo cáo của nhà đầu tư nước ngoài về việc chuyển đổi danh mục đầu tư giữa các tài khoản lưu ký theo mẫu Phụ lục 5
Báo cáo của thành viên lưu ký về việc chuyển đổi danh mục đầu tư giữa các tài khoản lưu ký theo mẫu Phụ lục 6, kèm theo văn bản ủy quyền của nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho thành viên lưu ký mới báo cáo về các thay đổi có liên quan
Báo cáo chi tiết về danh mục đầu tư trên tài khoản lưu ký cũ theo mẫu phụ lục 16
Hợp đồng nguyên tắc hoặc thông báo của thành viên lưu ký cũ về việc thanh lý hợp đồng lưu ký
Hợp đồng nguyên tắc về việc mở tài khoản lưu ký mới hoặc bản sao hợp lệ văn bản ủy quyền cho hoạt động lưu ký tại Việt Nam
Hồ sơ đề nghị tất toán tài khoản lưu ký hoặc chuyển khoản chứng khoán theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo về một số thay đổi của nhà đầu tư nước ngoài (do nhà đầu tư lập)
Tải về
Báo cáo về một số thay đổi của nhà đầu tư nước ngoài (do nhà thành viên lưu ký lập)
Tải về
Thống kê danh mục đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chuyển danh mục đầu tư giữa các tài khoản lưu ký của nhà đầu tư nước ngoài - Bộ Tài chính
Số hồ sơ:
B-BTC-BS60
Cơ quan hành chính:
Bộ Tài chính
Lĩnh vực:
Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
32