Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTC-BS63
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực thống kê: Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 02 ngày kể từ ngày Trung tâm lưu ký chứng khoán nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Công văn xác nhận việc thay đổi liên quan đến việc nhận diện nhà đầu tư nước ngoài
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ thay đổi liên quan đến việc nhận diện nhà đầu tư nước ngoài đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (TTLK)
Bước 2: TTLK tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc, kiểm tra, thẩm định hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, TTLK gửi công văn cho công ty yêu cầu bổ sung
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, TTLK gửi công văn từ chối và nêu rõ lý do
Bước 3: TTLK cấp công văn xác nhận việc thay đổi liên quan đến việc nhận diện cho nhà đầu tư nước ngoài sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Về tính hợp lệ của hồ sơ
+ Tài liệu tiếng nước ngoài phải được công chứng, chứng thực theo quy định pháp luật của nước ngoài, trừ trường hợp người ký các tài liệu này chính là người đã ký trên hồ sơ đăng ký mã số giao dịch chứng khoán
+ Tài liệu tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt bởi thành viên lưu ký, hoặc bởi các tổ chức dịch thuật hoạt động hợp pháp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài. Trường hợp thành viên lưu ký dịch, phải kèm theo xác nhận bằng văn bản của thành viên lưu ký về tính chính xác và trung thực của bản dịch
+ Trong thời hạn chín (09) tháng, kể từ ngày đã thông báo cho Trung tâm Lưu ký chứng khoán về các thay đổi, nhà đầu tư, thông qua thành viên lưu ký, có trách nhiệm nộp bổ sung các tài liệu do cơ quan quản lý có thẩm quyền của nước ngoài cấp đã được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật về hợp pháp hóa lãnh sự (nếu có)
Báo cáo của nhà đầu tư nước ngoài về thay đổi liên quan đến việc nhận diện nhà đầu tư nước ngoài theo mẫu Phụ lục 5
Báo cáo của thành viên lưu ký về thay đổi liên quan đến việc nhận diện nhà đầu tư nước ngoài theo mẫu Phụ lục 6, kèm theo văn bản ủy quyền của nhà đầu tư nước ngoài ủy quyền cho thành viên lưu ký báo cáo về các thay đổi có liên quan
Tài liệu nhận diện nhà đầu tư nước ngoài đã được cập nhật các thay đổi
- Đối với nhà đầu tư tổ chức: theo mẫu Phụ lục 15 và các tài liệu xác minh việc thay đổi
- Đối với nhà đầu tư cá nhân: bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo về một số thay đổi của nhà đầu tư nước ngoài (do nhà đầu tư nước ngoài lập)
Tải về
Báo cáo về một số thay đổi của nhà đầu tư nước ngoài (do nhà thành viên lưu ký lập)
Tải về
Tài liệu nhận diện nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức (nếu có)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thay đổi liên quan đến việc nhận diện nhà đầu tư nước ngoài (thay đổi trụ sở chính, địa chỉ liên lạc, tư cách pháp lý, mô hình hoạt động liên quan tới việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, thâu tóm, các nội dung khác trong hồ sơ đăng ký mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư) - Bộ Tài chính
Số hồ sơ:
B-BTC-BS63
Cơ quan hành chính:
Bộ Tài chính
Lĩnh vực:
Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
19