Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTC-BS94
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp, Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp trực tiếp tại trụ sở Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và gửi thư điện tử; hoặc
- Gửi qua đường bưu điện và gửi thư điện tử
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày Uỷ ban chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt độngGiấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh chứng khoán được điều chỉnh nội dung Trưởng đại diện; hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam được điều chỉnh nội dung Giám đốc chi nhánh
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị thay đổi Trưởng đại diện/Giám đốc chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài
Bước 2: UBCKNN tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc, kiểm tra, thẩm định hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, UBCKNN gửi công văn cho công ty yêu cầu bổ sung
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, UBCKNN gửi công văn từ chối và nêu rõ lý do
Bước 3: UBCKNN điều chỉnh Giấy phép thành lập chi nhánh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Trưởng đại diện phải đảm bảo đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 76 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
- Hồ sơ cá nhân: gồm Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục số 02 và Bản sao có chứng thực giấy chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu còn hiệu lực hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác
- Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày Giấy phép/ Giấy chứng nhận điều chỉnh có hiệu lực, công ty mẹ phải thực hiện công bố thông tin về các nội dung điều chỉnh theo quy định pháp luật hiện hành
Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện/Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam do đại diện có thẩm quyền của công ty mẹ ký theo mẫu Phụ lục số 03 Thông tư 91/2013/TT-BTC
Quyết định về việc thay đổi Trưởng đại diện/Giám đốc chi nhánh tại Việt Nam do đại diện có thẩm quyền của công ty mẹ ký
Tài liệu chứng minh Trưởng đại diện/Giám đốc chi nhánh miễn nhiệm đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính với Nhà nước Việt Nam
Hồ sơ cá nhân của người dự kiến được bổ nhiệm làm Trưởng đại diện/ Giám đốc chi nhánh tại Việt Nam và các tài liệu chứng minh Trưởng đại diện/ Giám đốc chi nhánh mới được bổ nhiệm đủ điều kiện để đảm nhận vị trí Trưởng đại diện/ Giám đốc chi nhánh
Số bộ hồ sơ: 02 bộ, 01 bộ bằng tiếng Việt, 01 bộ bằng tiếng nước nguyên xứ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản cung cấp thông tin Trưởng đại diện, Giám đốc chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài
Tải về
Giấy đề nghị gia hạn/điều chỉnh/cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện/giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh công ty quản lý quỹ
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đề nghị thay đổi Trưởng đại diện, Giám đốc chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài - Bộ Tài chính
Số hồ sơ:
B-BTC-BS94
Cơ quan hành chính:
Bộ Tài chính
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp, Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
35