Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTC-BS96
Cơ quan hành chính: Bộ Tài chính
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp, Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp trực tiếp tại trụ sở UBCKNN và gửi thư điện tử; hoặc
- Gửi qua đường bưu điện và gửi thư điện tử
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày UBCKNN nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh chứng khoán điều chỉnh hoặc Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam điều chỉnh nội dung thay đổi của công ty mẹ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam khi có sự thay đổi
Bước 2: UBCKNN tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính các ngày làm việc, kiểm tra, thẩm định hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, UBCKNN gửi công văn cho công ty yêu cầu bổ sung
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, UBCKNN gửi công văn từ chối và nêu rõ lý do
Bước 4: UBCKNN điều chỉnh Giấy phép thành lập chi nhánh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày giấy phép/ giấy chứng nhận điều chỉnh có hiệu lực, công ty mẹ phải thực hiện công bố thông tin về các nội dung điều chỉnh theo quy định pháp luật hiện hành
Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện/Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh tại Việt Nam do đại diện có thẩm quyền của công ty mẹ ký theo mẫu Phụ lục số 03 Thông tư 91/2013/TT-BTC
Bản sao hợp lệ giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc các văn bản pháp lý do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp xác minh việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của công ty mẹ; thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của công ty mẹ; thay đổi tên, địa vị pháp lý hoặc các thay đổi liên quan tới việc chia tách, sáp nhập, hợp nhất của công ty mẹ hoặc tài liệu pháp lý có giá trị tương đương
Số bộ hồ sơ: 02 bộ, 01 bộ bằng tiếng Việt, 01 bộ bằng tiếng nước nguyên xứ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị gia hạn/điều chỉnh/cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện/giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh công ty quản lý quỹ
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, Giấy phép thành lập và hoạt động chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam do thay đổi liên quan đến việc nhận diện công ty mẹ (bao gồm thay đổi tên hoặc địa điểm trụ sở chính của công ty mẹ; thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của công ty mẹ; thay đổi địa vị pháp lý hoặc các thay đổi liên quan tới việc chia tách, sáp nhập, hợp nhất của công ty mẹ) - Bộ Tài chính
Số hồ sơ:
B-BTC-BS96
Cơ quan hành chính:
Bộ Tài chính
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp, Chứng khoán, thị trường chứng khoán
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
25