Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTM-001090-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực thống kê: Khí tượng thủy văn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Cục Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu
Thời hạn giải quyết: Tổng thời gian là hai mươi tám (28) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ:
Đối với công trình khí tượng thuỷ văn do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép: Tổ chức, cá nhân đứng tên hồ sơ đề nghị cấp phép gửi 2 bộ hồ sơ tới Cục Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu và sao gửi 1 bộ tới Sở Tài nguyên và Môi trường nơi đặt công trình (sau mười ngày làm việc kể từ khi nhận được bản sao, Sở Tài nguyên và Môi trường phải thông báo ý kiến của mình về đề nghị cấp giấy phép đối với các trường hợp do Cục Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu thẩm định)
- Trường hợp chưa có công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng, thì chủ đầu tư đứng tên hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và nộp cho cơ quan thụ lý hồ sơ trong giai đoạn thực hiện đầu tư
- Trường hợp công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng đang hoạt động, nhưng chưa có giấy phép, thì tổ chức, cá nhân quản lý công trình đứng tên hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và kèm báo cáo tình hình hoạt động công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng (mẫu 9)
Bước 2: Cục Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu chịu trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, cấp giấy phép đối với các công trình khí tượng thuỷ văn thuộc quyền quản lý của cấp Bộ, ngành, tổ chức kinh tế, tổ chức đoàn thể ở Trung ương
Bước 3: Trường hợp hồ sơ thủ tục không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện sẽ được trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Quyết định thành lập tổ chức (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hành nghề) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có nội dung hoạt động liên quan đến lĩnh vực khí tượng thuỷ văn
Người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của từng hạng công trình khí tượng thuỷ văn và có ít nhất một năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn
Thiết bị, máy móc công trình phải phù hợp, đáp ứng yêu cầu đối với quy mô của công trình và an toàn lao động theo quy định hiện hành
Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc hợp đồng thuê đất có công chứng
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn ( mẫu 1)
Báo cáo mục đích, yêu cầu của việc xây dựng và quy mô của công trình khí tượng thuỷ văn (chưa quy định mẫu)
Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người phụ trách kỹ thuật (đại học trở lên); hoặc cá nhân (tuỳ yêu cầu sử dụng)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc hợp đồng thuê đất của công trình có công chứng
Báo cáo tình hình hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng (Mẫu số 9)
Hồ sơ của công trình
* Đối với công trình khí tượng
- Sơ hoạ địa hình khu vực xung quanh công trình trong phạm vi bán kính 500 mét
- Sơ đồ bố trí mặt bằng công trình (vườn quan trắc, nhà làm việc)
- Độ cao thiết bị đo khí áp (nếu có)
- Mô tả ảnh hưởng các vật che chắn công trình
* Đối với công trình thuỷ văn
- Sơ hoạ đoạn sông (hồ, kênh, rạch) đặt công trình
- Sơ đồ bố trí mặt bằng; (công trình đo đạc, nhà làm việc)
- Cao độ sử dụng (quốc gia hoặc giả định)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo tình hình hoạt động công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số hồ sơ:
B-BTM-001090-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực:
Khí tượng thủy văn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18