Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTM-001419-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực thống kê: Khí tượng thủy văn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh
Thời hạn giải quyết: Mươi tám (18) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ: Đối tượng xin điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động chịu trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền giải quyết và nộp tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh
Trường hợp công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng đang hoạt động, nhưng chưa có giấy phép, thì tổ chức, cá nhân quản lý công trình đứng tên hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, điều chỉnh nội dung giấy phép đối với các công trình khí tượng thuỷ văn thuộc quyền quản lý của cấp Sở, ngành, tổ chức kinh tế, tổ chức đoàn thể ở địa phương và các cá nhân
Bước 3: Trường hợp hồ sơ thủ tục không hợp lệ hoặc không đủ điều kiện sẽ được trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Việc điều chỉnh nội dung giấy phép được xem xét trong trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép đề nghị thay đổi quy mô công trình, hoặc cơ quan cấp giấy phép quyết định thay đổi quy mô công trình do tổ chức, cá nhân không còn đáp ứng điều kiện hoạt động của công trình theo giấy phép đã cấp
Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn (mẫu 4)
Báo cáo tình hình hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng kể từ khi được cấp giấy phép (mẫu 9)
Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng
Số bộ hồ sơ: 2 bộ (sao y bản chính)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
báo cáo tình hình hoạt động công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng năm ..
Tải về
Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số hồ sơ:
B-BTM-001419-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực:
Khí tượng thủy văn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21