Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTM-001799-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực thống kê: Khí tượng thủy văn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Thực hiện trực tiếp tại Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường, thuộc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia
Thời hạn giải quyết: Theo thoả thuận
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu đánh giá chất lượng tư liệu khí tượng thuỷ văn chịu trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền giải quyết và nộp tại Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường, thuộc Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia
Bước 2: Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường chịu trách nhiệm tiếp nhận, chấp thuận, ký kết hợp đồng đánh giá, xác nhận chất lượng tư liệu khí tượng thuỷ văn
Bước 3: Trường hợp hồ sơ thủ tục không hợp lệ, sẽ được trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Giấy giới thiệu (nếu là tổ chức); chứng minh thư hoặc giấy tờ tuỳ thân chứng tỏ nhân thân (nếu là cá nhân)
Tư liệu khí tượng thủy văn và kèm theo các thuyết minh về việc quan trắc, thu thập, xử lý số liệu liên quan đến tư liệu cần đánh giá chất lượng
Đơn yêu cầu đánh giá chất lượng tư liệu (chưa có mẫu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đánh giá chất lượng tư liệu khí tượng thuỷ văn - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số hồ sơ:
B-BTM-001799-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực:
Khí tượng thủy văn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23