Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTM-003633-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: + Trực tiếp tại trụ sở Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, đường Hoàng Quốc Việt – quận Cầu Giấy – Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần
+ Qua Internet (cán bộ của Cục kiểm tra hồ sơ thấy hợp lệ thì yêu cầu tổ chức nộp hồ sơ gốc)
Thời hạn giải quyết: ngay trong ngày, chậm nhất là vào ngày làm việc tiếp theo kể từ khi nhận được Bản đăng ký hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ bổ sung đã được xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan trung ương thuộc của các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội nghề nghiệp; các Tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập; tổ chức nước ngoài, tổ chức liên doanh với nước ngoài nộp hồ sơ tại Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam
Bước 2: Khi nhận được bản đăng ký hợp lệ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam hoàn thành việc xác nhận đăng ký bổ sung hoạt động đo đạc và bản đồ ngay trong ngày, chậm nhất là vào ngày làm việc tiếp theo và gửi cho tổ chức, cá nhân đăng ký 1 (một) bản đăng ký bổ sung hoạt động đo đạc và bản đồ đã được xác nhận; trường hợp không chấp nhận đăng ký bổ sung thì phải trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân biết lý do
Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ theo Mẫu số 1 đã được cấp trong đó có ghi những nội dung thay đổi so với đăng ký trước ở phần đăng ký bổ sung
Bản sao Quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh có chứng nhận của Công chứng Nhà nước (nếu có thay đổi)
Bản sao văn bằng đối với người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách kỹ thuật chính có chứng nhận của Công chứng Nhà nước (nếu có thay đổi)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký hoạt động đo đạc và bản đồ
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
62