Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTM-BS125
Cơ quan hành chính: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực thống kê: Khí tượng thủy văn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Không quy định
Thời hạn giải quyết: Thời hạn kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: 5 ngày làm việc; Thời hạn thẩm định hồ sơ: 20 ngày làm việc; Thời hạn ban hành Quyết định cấp phép: 3 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng hoặc văn bản không chấp nhận cấp giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân đứng tên hồ sơ đề nghị cấp phép gửi 2 bộ hồ sơ tới Cục Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường và sao gửi 1 bộ tới Sở Tài nguyên và Môi trường nơi đặt công trình
- Trường hợp chưa có công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng, thì chủ đầu tư đứng tên hồ sơ đề nghị cấp giấy phép và nộp cho cơ quan thụ lý hồ sơ trong giai đoạn thực hiện đầu tư
- Trường hợp công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng đang hoạt động, nhưng chưa có giấy phép, thì tổ chức, cá nhân quản lý công trình đứng tên hồ sơ đề nghị cấp giấy phép
Bước 2: Kiểm tra và thẩm định hồ sơ: Cục Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu có trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo bằng văn bản để tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định
Bước 3: Thẩm định hồ sơ
- Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có trách nhiệm thẩm định hồ sơ với các nội dung sau: Căn cứ pháp lý về đề nghị cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng; Báo cáo chi tiết về mục đích, yêu cầu của việc xây dựng và quy mô công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng; Hồ sơ của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng; Tính hợp lý của việc lựa chọn địa điểm và sơ đồ bố trí công trình
- Trong trường hợp cần thiết, Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu tổ chức kiểm tra thực địa thì tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép có trách nhiệm cung cấp thông tin có liên quan đến việc kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan tiếp nhận hồ sơ
- Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản sao hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo ý kiến của mình về đề nghị cấp giấy phép đối với các trường hợp do Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thẩm định
Bước 4: Quyết định cấp phép: Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu trình Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng; trường hợp không chấp nhận cấp giấy phép, phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do để cơ quan thụ lý hồ sơ trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Quyết định thành lập tổ chức (hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hành nghề) của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó có nội dung hoạt động liên quan đến lĩnh vực khí tượng thuỷ văn
- Người đứng đầu tổ chức hoặc người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật phải có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của từng hạng công trình khí tượng thuỷ văn và có ít nhất một năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khí tượng thuỷ văn
- Thiết bị, máy móc công trình phải phù hợp, đáp ứng yêu cầu đối với quy mô của công trình và an toàn lao động theo quy định hiện hành
- Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc hợp đồng thuê đất có công chứng
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2007/TT-BTNMT ngày 25/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng
Báo cáo chi tiết về mục đích, yêu cầu của việc xây dựng và quy mô công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng
Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp) các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người phụ trách kỹ thuật hoặc cá nhân
Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trường hợp cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất của công trình
Hồ sơ của công trình
* Đối với công trình khí tượng
+ Sơ hoạ địa hình khu vực xung quanh công trình trong phạm vi bán kính 500 mét
+ Sơ đồ bố trí mặt bằng công trình (vườn quan trắc, nhà làm việc)
+ Độ cao thiết bị đo khí áp (nếu có)
+ Mô tả ảnh hưởng các vật che chắn công trình
* Đối với công trình thuỷ văn
+ Sơ hoạ đoạn sông (hồ, kênh, rạch) đặt công trình;
+ Sơ đồ bố trí mặt bằng; (công trình đo đạc, nhà làm việc)
+ Cao độ sử dụng (quốc gia hoặc giả định)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ cho Bộ Tài nguyên và Môi trường; 01 bộ (bản sao) cho Sở Tài nguyên và Môi trường nơi đặt công trình
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không quy định
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC đang xem
Cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số hồ sơ:
B-BTM-BS125
Cơ quan hành chính:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực:
Khí tượng thủy văn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18