Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-048028-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm trợ giúp pháp lý, Chi nhánh Trung tâm
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc, Trưởng Chi nhánh, Người đứng đầu tổ chức hành nghề luật sư có đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý, Chi nhánh trợ giúp pháp lý; Tổ chức hành nghề luật sư có đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan tiến hành tố tụng
Cách thức thực hiện: Trung tâm trợ giúp pháp lý, Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý ra Quyết định cử người thay thế và thông báo bằng văn bản theo quy định của pháp luật
Thời hạn giải quyết: Không quá 3 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Yêu cầu thay thế trợ giúp viên: Người được trợ giúp pháp lý đến tổ chức trợ giúp pháp lý đề nghị thay đổi người tham gia tố tụng hoặc cơ quan tiến hành tố tụng có văn bản yêu cầu thay đổi người tham gia tố tụng
Quyết định thay thế: Tổ chức trợ giúp pháp lý xem xét và ra Quyết định thay thế Trợ giúp viên/luật sư tham gia tố tụng
Thông báo thay thế: Tổ chức trợ giúp pháp lý thông báo cho người được trợ giúp pháp lý và cơ quan tiến hành tố tụng biết về sự thay thế người tham gia tố tụng
Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý (bản chính)
Giấy tờ chứng minh là người được trợ giúp pháp lý (Bản sao hoặc bản chụp có đối chiếu bản chính)
Giấy tờ liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý (bản sao hoặc bản chụp từ bản chính)
Giấy tờ, tài liêu liên quan làm căn cứ để thay đổi người tham gia tố tụng (bản chính)
Đơn đề nghị hoặc văn bản yêu cầu thay đổi người tham gia tố tụng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thay thế Trợ giúp viên pháp lý/luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng - Bộ Tư pháp
Số hồ sơ:
B-BTP-048028-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Tư pháp
Lĩnh vực:
Trợ giúp pháp lý
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
21