Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-051730-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tư pháp cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tư pháp cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã ( bản tiếng việt)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian làm việc buổi sáng hoặc buổi chiều thì phải được thực hiện chứng thực ngay trong buổi làm việc đó; trường hợp yêu cầu chứng thực với số lượng lớn thì việc chứng thực có thể được hẹn lại để chứng thực sau nhưng không quá 2 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối với trường hợp một tập hồ sơ, tài liệu mà trong đó vừa có giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt vừa có giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài thì để thuận tiện, người yêu cầu chứng thực có thể lựa chọn một trong hai phương án sau đây: Phòng Tư pháp cấp huyện chứng thực giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài; Uỷ ban nhân dân cấp xã chứng thực giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; hoặc Phòng Tư pháp cấp huyện chứng thực cả hai loại giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài
Đối với huyện đảo chưa có đơn vị hành chính xã, thị trấn thì ngoài thẩm quyền chứng thực của Phòng Tư pháp cấp huyện theo quy định, Phòng Tư pháp cấp huyện còn có thẩm quyền chứng thực tất cả các việc thuộc thẩm quyền chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Người yêu cầu chứng thực phải xuất trình các giấy tờ cần thiết cho việc chứng thực tại Ủy ban nhân dân ( theo sự lựa chọn)
Bước 3: Người thực hiện chứng thực phải kiểm tra tính hợp pháp của bản chính, nếu phát hiện bản chính có dấu hiệu giả mạo thì đề nghị người yêu cầu chứng thực chứng minh; nếu không chứng minh được thì từ chối chứng thực
Bước 4: Người thực hiện chứng thực đối chiếu bản sao với bản chính, nếu bản sao đúng với bản chính thì chứng thực. Khi chứng thực bản sao từ bản chính người thực hiện chứng thực phải ghi rõ "chứng thực bản sao đúng với bản chính", ngày, tháng, năm chứng thực, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trang đầu tiên của bản sao phải được ghi rõ chữ "BẢN SAO" vào chỗ trống phía trên bên phải, nếu bản sao có từ hai tờ trở lên thì phải đóng dấu giáp lai. Người yêu cầu chứng thực nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ
Bản chính (Bản chính được dùng để đối chiếu và chứng thực bản sao bao gồm: Bản chính cấp lần đầu; Bản chính cấp lại; Bản chính đăng ký lại)
Bản sao cần chứng thực
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính không quá 2000 đồng/trang; từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu không quá 1.000 đồng/trang, tối đa thu không quá 100.000 đồng/bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [26]
Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài - Bộ Tư pháp
Không công nhận tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của toà án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam - Bộ Tư pháp
Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định của trọng tài nước ngoài - Bộ Tư pháp
Đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (đích danh) - Bộ Tư Pháp
Đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (không đích danh) - Bộ Tư Pháp
Cấp giấy phép hoạt động cho tổ chức con nuôi nước ngoài - Bộ Tư Pháp
Đăng ký nuôi con nuôi tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Tư Pháp
Công dân Việt Nam nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi - Bộ Tư Pháp
Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi - Bộ Tư Pháp
Đăng ký nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới - Bộ Tư pháp
Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu - Bộ Khoa học và Công nghệ
Đăng ký khoản phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Đăng ký thay đổi tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư là tổ chức tín dụng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Đăng ký tài khoản vốn đầu tư trực tiếp và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài đối với nhà đầu tư không phải là tổ chức tín dụng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Xét duyệt nội dung, kịch bản của trò chơi trực tuyến - Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh tại nước ngoài - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh tại nước ngoài - Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam - Bộ Tư pháp
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam - Bộ Tư pháp
Cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh của Tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam - Bộ Tư pháp
Đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra ở nước ngoài và có quốc tịch Việt Nam - Bộ Ngoại giao
Cấp giấy xác nhận ưu đãi cho người Việt nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao
Cấp Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi (trường hợp được ít nhất 05 (năm) nước phát triển cho phép sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Đăng ký mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư nước ngoài - Bộ Tài chính
Chuyển danh mục đầu tư giữa các tài khoản lưu ký của nhà đầu tư nước ngoài - Bộ Tài chính
Chuyển từ một trường học ở nước ngoài về học ở một trường tại Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo

0
38