Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-052028-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục hàng hải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục hàng hải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 03 ngày làm việc, ngay khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ tại Chi cục hàng hải nơi tàu biển đó đăng ký
Giải quyết yêu cầu: Chi cục hàng hải phải ghi vào Sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam việc xóa đăng ký thế chấp ngay khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ và phải cấp Giấy chứng nhận
Nhận kết quả: Nhận kết quả tại: Chi cục hàng hải
Tờ khai xóa đăng ký thế chấp tàu biển
Giấy chứng nhận đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam theo Phụ lục X
Văn bản đồng ý xoá thế chấp tàu biển của người nhận thế chấp tàu biển
Số bộ hồ sơ: Không quy định cụ thể
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phụ lục IX: Tờ khai xoá đăng ký thế chấp tàu biển
Tải về
Phụ lục XI: Giấy chứng nhận xoá đăng ký thế chấp tàu biển
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xóa đăng ký thế chấp tàu biển Việt Nam tại Chi cục hàng hải - Bộ Tư pháp
Số hồ sơ:
B-BTP-052028-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Tư pháp
Lĩnh vực:
Giao dịch bảo đảm
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
23