Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-052192-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Niêm yết công khai 30 ngày dự thảo Văn bản thỏa thuận phân chia thừa kế
Việc chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản được thực hiện trong ngày nhận hồ sơ; nếu nộp hồ sơ yêu cầu chứng thực sau ba (03) giờ chiều thì việc chứng thực được thực hiện chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo; trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thì thời hạn chứng thực không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản phân chia tài sản thừa kế
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Người yêu cầu chứng thực nộp 01 bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu
Kiểm tra hồ sơ, giải quyết việc chứng thực: Người có thẩm quyền chứng thực tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ yêu cầu chứng thực
Trường hợp đề nghị cơ quan có thẩm quyền chứng thực soạn thảo thì người yêu cầu chứng thực trình bày nội dung yêu cầu chứng thực. Người có thẩm quyền ký chứng thực. Người yêu cầu chứng thực nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ
Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản
Giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ khác (bản chính hoặc bản sao hợp lệ)
Giấy chứng tử hoặc giấy tờ hợp pháp khác chứng minh người để lại di sản đã chết (bản chính hoặc bản sao hợp lệ)
Di chúc; giấy tờ để chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của người để lại di sản đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng
Bản chính và bản pho to giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hường di sản theo quy định pháp luật về thừa kế
Trường hợp di sản là tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì nộp bổ sung bản chính và bản pho to giấy tờ để chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đó
Văn bản thỏa thuận phân chia di sản (trường hợp soạn thảo sẵn)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 50.000 đồng/trường hợp
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản - Bộ Tư pháp
Số hồ sơ:
B-BTP-052192-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Tư pháp
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [18]
Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản - Bộ Tư pháp
Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế theo pháp luật hoặc di chúc do người yêu cầu Công chứng tự soạn thảo - An Giang
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản - Bắc Giang
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế - Bắc Giang
Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản - Bắc Ninh
Chứng thực văn bản phân chia tài sản thừa kế - Đồng Nai
Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế - Đồng Nai
Chứng thực Văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản - Đà Nẵng
Văn bản thỏa thuận phân chia di sản đối với động sản dưới 50 triệu đồng - TP Hồ Chí Minh
Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản - Kiên Giang
Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản - Kiên Giang
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản - Quảng Bình
Công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản - Quảng Bình
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản - Quảng Ninh
Chứng thực văn bản khai nhận di sản - Thái Bình
Chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản - Thái Bình
Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản - Bà Rịa - Vũng Tàu
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản do Bộ Tư pháp ban hành

0
22