Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-052745-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong ngày nhận hồ sơ (nếu nộp đầy đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp lệ trước 03 giờ chiều);
- Chậm nhất trong ngày làm việc tiếp theo (nếu nộp đầy đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực hợp lệ sau 03 giờ chiều);
- Trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp thì thời hạn chứng thực không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: văn bản chứng thực
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ, xuất trình giấy tờ: Người yêu cầu chứng thực nộp một (01) bộ hồ sơ yêu cầu chứng thực tại Ủy ban nhân dân cấp huyện và xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu; cán bộ có thẩm quyền tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ yêu cầu chứng thực
Giải quyết việc chứng thực: Giải quyết việc chứng thực
Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản
Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện)
Bản sao Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với trường hợp có tài sản gắn liền với đất mà người sở hữu tài sản đó tặng cho
Dự thảo Hợp đồng (trường hợp người yêu cầu chứng thực soạn thảo sẵn)
Các giấy tờ cần thiết khác cho việc chứng thực theo quy định của pháp luật
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực hợp đồng Giá trị tài sản dưới 20.000.000đ: 10.000đ/ trường hợp
Lệ phí chứng thực hợp đồng Từ 1.000.000.000đ đến dưới 2.000.000.000đ: 500.000đ/trường hợp
Lệ phí chứng thực hợp đồng Từ 100.000.000đ đến dưới 300.000.000đ: 100.000đ/trường hợp
Lệ phí chứng thực hợp đồng Từ 2.000.000.000đ đến dưới 3.000.000.000: 1.000.000đ/trường hợp
Lệ phí chứng thực hợp đồng Từ 20.000.000đ đến dưới 50.000.000đ: 20.000 đ/ trường hợp
Lệ phí chứng thực hợp đồng Từ 3.000.000.000đ đến dưới 5.000.000.000: 1.500.000đ/trường hợp
Lệ phí chứng thực hợp đồng Từ 300.000.000đ đến dưới 1.000.000.000đ: 200.000đ/trường hợp
Lệ phí chứng thực hợp đồng Từ 5.000.000.000 trở lên: 2.000.000đ/trường hợp
Lệ phí chứng thực hợp đồng Từ 50.000.000 đ đến dưới 100.000.000 đ: 50.000 đ/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
25