Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-052837-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người xin nhận con nuôi hoặc nơi lập biên bản trẻ em bị bỏ rơi, hoặc nơi có trụ sở của cơ sở nuôi dưỡng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người xin nhận con nuôi hoặc nơi lập biên bản trẻ em bị bỏ rơi, hoặc nơi có trụ sở của cơ sở nuôi dưỡng
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Người xin con nuôi nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hoặc nơi lập biên bản trẻ em bị bỏ rơi, hoặc nơi có trụ sở của cơ sở nuôi dưỡng
Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xác minh các nội dung: tính tự nguyện của việc cho và nhận con nuôi, tư cách của người xin nhận con nuôi, mục đích nhận con nuôi
Đăng ký việc nuôi con nuôi: Ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký việc nuôi con nuôi (cán bộ tư pháp ghi vào Sổ hộ tịch, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã ký cấp Quyết định công nhận nuôi con nuôi)
Nhận kết quả: Người xin nhận con nuôi nhận Quyết định công nhận nuôi con nuôi tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Giấy thoả thuận về việc cho và nhận con nuôi hoặc Tờ khai đăng ký việc nhận con nuôi (trong trường hợp không xác định được cha mẹ/người giám hộ của trẻ em)
Bản sao Giấy đăng ký khai sinh của người được cho làm con nuôi
Biên bản xác nhận tình trạng trẻ em bị bỏ rơi, nếu người được nhận làm con nuôi là trẻ em bị bỏ rơi
Số bộ hồ sơ: Không quy định cụ thể
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy thoả thuận về việc cho và nhận con nuôi
Tải về
Tờ khai đăng ký việc xin nhận con nuôi
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi Không quá 20.000 đồng

0
25