Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-052843-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Người xin nhận con nuôi nộp hồ sơ tại Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xác minh các nội dung: tính tự nguyện của việc cho và nhận con nuôi, tư cách của người xin nhận con nuôi, mục đích nhận con nuôi
Giải quyết và cấp Quyết định: Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài ký và cấp Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi
Người xin nhận con nuôi nhận Quyết định tại Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài
Bản chụp Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế Hộ chiếu (như Hộ chiếu thuyền viên; Giấy thông hành biên giới; Giấy thông hành nhập, xuất cảnh; Giấy thông hành hồi hương; Giấy thông hành)
Bản chụp Giấy tờ chứng minh về tình trạng cư trú của người xin con nuôi
Giấy thoả thuận về việc cho và nhận con nuôi hoặc Tờ khai đăng ký việc nhận con nuôi (trong trường hợp không xác định được cha mẹ/người giám hộ của trẻ em)
Bản sao Giấy đăng ký khai sinh của người được cho làm con nuôi
Biên bản xác nhận tình trạng trẻ em bị bỏ rơi, nếu người được nhận làm con nuôi là trẻ em bị bỏ rơi
Số bộ hồ sơ: Không quy định cụ thể
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy thoả thuận về việc cho và nhận con nuôi
Tờ khai đăng ký việc xin nhận con nuôi
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi Không quá 20.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký việc nhận nuôi con nuôi giữa người nhận nuôi là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài với trẻ em được nhận làm con nuôi là công dân Việt Nam tạm trú ở nước ngoài - Bộ Tư pháp
Số hồ sơ:
B-BTP-052843-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Tư pháp
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
28