Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-052854-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú ở khu vực biên giới của trẻ em Việt Nam được xin nhận làm con nuôi
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú ở khu vực biên giới của trẻ em Việt Nam được xin nhận làm con nuôi
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tư pháp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 60 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Người xin nhận con nuôi nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú ở khu vực biên giới của trẻ em Việt Nam được xin nhận làm con nuôi. Uỷ ban nhân dân cấp xã tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ (Khi nộp hồ sơ, người xin nhận con nuôi phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước láng giềng cấp cho công dân nước đó thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam; trong trường hợp không có giấy tờ tuỳ thân này thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh việc thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam kèm theo giấy tờ tuỳ thân khác của đương sự để kiểm tra)
Niêm yết việc xin nhận con nuôi: Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết việc xin nhận con nuôi trong 07 ngày liên tiếp tại trụ sở Uỷ ban
Xin ý kiến Sở Tư pháp: Sau khi hết thời hạn niêm yết, Uỷ ban nhân dân cấp xã có công văn gửi Sở Tư pháp kèm theo 01 bộ hồ sơ để Sở Tư pháp cho ý kiến
Sở Tư pháp cho ý kiến: Sở Tư pháp xem xét hồ sơ xin nhận con nuôi và có ý kiến trả lời bằng văn bản cho Uỷ ban nhân dân cấp xã
Ra quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định việc cho nhận con nuôi và tiến hành giao nhận con nuôi
Nhận kết quả: Người xin nhận con nuôi nhận Quyết định tại Uỷ ban nhân dân cấp xã
Đơn xin nhận con nuôi theo mẫu quy định
Giấy đồng ý của cha mẹ đẻ/người giám hộ về việc cho trẻ em làm con nuôi
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký việc xin nhận con nuôi
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký nuôi con nuôi Không quá 20.000 đồng.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
25