Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-052995-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Liên đoàn luật sư Việt Nam
Cách thức thực hiện: Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư xem xét, quyết định việc gia nhập Đoàn luật sư. - Trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày gia nhập Đoàn luật sư, Liên đoàn Luật sư cấp Thẻ luật sư
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Gửi hồ sơ gia nhập Đoàn luật sư cho Ban chủ nhiệm của Đoàn luật sư do người đó lựa chọn
Xem xét, quyết định việc gia nhập: Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư xem xét và quyết định việc gia nhập Đoàn luật sư, và gửi quyết định cho người nộp hồ sơ
Trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư gửi thông báo để người nôp hồ sơ đề nghị bổ sung giấy tờ còn thiếu
Đề nghị Tổ chức luật sư toàn quốc cấp thẻ luật sư: Ban chủ nhiệm có văn bản đề nghị Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp Thẻ luật sư cho người có Chứng chỉ hành nghề luật sư. Liên đoàn luật sư Việt Nam gửi Thẻ luật sư về cho Đoàn luật sư để cấp cho người được gia nhập Đoàn luật sư
Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư có quyền từ chối việc gia nhập Đoàn luật sư nếu phát hiện người nộp hồ sơ là cán bộ, công chức, không thường trú tại Việt Nam; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đã bị kết án mà chưa được xoá án tích về tội phạm do vô ý hoặc tội phạm ít nghiêm trọng do cố ý; đã bị kết án về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục hoặc quản chế hành chính; bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; bị buộc thôi việc mà chưa hết thời hạn ba năm, kể từ ngày quyết định buộc thôi việc có hiệu lực
Cấp thẻ luật sư: Trên cơ sở đề nghị của Đoàn luật sư, Liên đoàn luật sư Việt Nam cấp Thẻ luật sư cho người gia nhập Đoàn luật sư
Giấy đăng ký gia nhập Đoàn luật sư
Sơ yếu lý lịch
Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề luật sư
Phiếu lý lịch tư pháp (do Sở Tư pháp địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú cấp)
Giấy chứng nhận sức khoẻ (được cấp tại cơ sở y tế cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh trở lên)
Số bộ hồ sơ: Không có quy định cụ thể.
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chưa có quy định cụ thể
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Gia nhập Đoàn luật sư - Bộ Tư pháp
Số hồ sơ:
B-BTP-052995-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Tư pháp
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
35