Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-055260-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch tự mình hoặc ủy quyền cho người khác trực tiếp nộp hồ sơ hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần phải xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định về việc thay đổi, cải chính hộ tịch
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch trực tiếp nộp hồ sơ hoặc gửi qua hệ thống bưu chính đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã đăng ký khai sinh trước đây
Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, nếu việc thay đổi, cải chính hộ tịch có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì cán bộ Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký khai sinh trước đây và Quyết định về việc thay đổi, cải chính hộ tịch. Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho đương sự một bản chính Quyết định về việc thay đổi, cải chính hộ tịch. Bản sao Quyết định được cấp theo yêu cầu của đương sự
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Đối với người chưa thành niên hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì việc thay đổi, cải chính hộ tịch của những người này được thực hiện theo yêu cầu của cha mẹ hoặc người giám hộ
- Đối với việc thay đổi họ, tên cho người từ đủ 9 tuổi trở lên thì phải có ý kiến đồng ý của người đó thể hiện trong Tờ khai
- Người thay đổi, cải chính phải dưới 14 tuổi
Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh (Mẫu TP/HT-2012-TKTĐ, CCHT)
Bản chính Giấy khai sinh của người cần thay đổi, cải chính hộ tịch (xuất trình)
Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch
Trường hợp ủy quyền cho người khác làm thay phải có văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ. Nếu người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền nhưng phải có giấy tờ chứng minh về mối quan hệ nêu trên
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính trong Giấy khai sinh
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch - Bộ Tư pháp
Số hồ sơ:
B-BTP-055260-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Tư pháp
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [21]
Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Bộ Tư pháp
Đăng ký việc bổ sung hộ tịch - Bộ Tư pháp
Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Bộ Tư pháp
Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch - Bộ Tư pháp
Cải chính hộ tịch (cho người từ đủ 14 tuổi trở lên) - Bình Dương
Thay đổi cải chính hộ tịch đối với người từ đủ 14 tuổi trở lên - Bắc Giang
Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch - Bắc Giang
Điều chỉnh văn bằng chứng chỉ do cải chính hộ tịch - Bắc Giang
Thay đổi cải chính hộ tịch cho người đủ 14 tuổi trở lên - Đồng Nai
Đăng ký việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính - Kiên Giang
Cấp bản sao quyết định thay đổi, bổ sung, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính - Quảng Nam
Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ 14 tuổi trở lên - Quảng Nam
Đăng ký việc thay đổi cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi - Quảng Ngãi
Thay đổi, cải chính, hộ tịch (việc thay đổi, cải chính họ, tên, chữ đệm, ngày tháng năm sinh cho người đủ 14 tuổi trở lên; xác định lại dân tộc, giới tính, bổ sung điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp không phân biệt độ tuổi) - Quảng Ninh
Cải chính hộ tịch - Thái Bình
Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch (cho trẻ em dưới 14 tuổi) - Bà Rịa - Vũng Tàu
Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch - Bắc Ninh
Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi và bổ sung hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi - Long An
Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi - Bạc Liêu
Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch (cho trẻ em dưới 14 tuổi) - Bà Rịa - Vũng Tàu
Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên - Bà Rịa - Vũng Tàu

0
20