Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-129237-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc ủy quyền nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Giải quyết trong ngày, trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn xác minh là 03 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã
Bước 2: Trong trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận hôn nhân đã có vợ, có chồng, nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết, thì phải xuất trình trích lục Bản án/Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc ly hôn hoặc bản sao Giấy chứng tử
Sau khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp xã ký và cấp cho đương sự Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải được ghi vào Sổ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để theo dõi)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Là công dân Việt Nam cư trú ở trong nước
- Là công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh
Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (Mẫu TP/HT-2010-XNHH.1);
Người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân xuất trình trích lục Bản án/Quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về việc ly hôn (trong trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã có vợ, có chồng, nhưng đã ly hôn) hoặc bản sao Giấy chứng tử (trường hợp người kia đã chết)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Không quá 5.000 đồng
Văn bản công bố thủ tục
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC đang xem
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - Bộ Tư pháp
Số hồ sơ:
B-BTP-129237-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Tư pháp
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [17]
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam trong thời gian cư trú ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - Yên Bái
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - Cần Thơ
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - Đắk Nông
Cấp giấy Xác nhận tình trạng hôn nhân - Đà Nẵng
Xác nhận tình trạng hôn nhân đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài - Đồng Nai
Xác nhận tình trạng hôn nhân đối với người Việt Nam định cư trong nước - Đồng Nai
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước) - Kiên Giang
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - Quảng Bình
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài - Quảng Ngãi
Xác nhận tình trạng hôn nhân đối với người Việt nam định cư trong nước - Quảng Ngãi
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân dùng cho công dân Việt nam cư trú ở trong nước - Quảng Ninh
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (dùng cho công dân Việt Nam cư trú trong nước) - Long An
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân - Bà Rịa - Vũng Tàu
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài - Bộ Tư pháp
Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam trong thời gian cư trú ở nước ngoài tại cơ quan đại diện - Bộ Tư pháp
Xác nhận tình trạng hôn nhân - Vĩnh Phúc

0
44