Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-132702-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp trước đây đã đăng ký việc nuôi con nuôi
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Người xin đăng ký lại việc nuôi con nuôi nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp, Sở Tư pháp tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
Giải quyết việc đăng ký lại: Sở Tư pháp ghi vào Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi
Giám đốc Sở Tư pháp ký và cấp cho đương sự bản chính Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi (Dưới tiêu đề của Quyết định phải ghi rõ “Đăng ký lại);
Người xin đăng ký lại nhận Quyết định tại Sở Tư pháp
Tờ khai theo mẫu quy định
Bản sao Quyết định công nhận việc nuôi con nuôi trước đây (nếu có)
Số bộ hồ sơ: Không quy định cụ thể
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí Không quá 50.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
20