Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: B-BTP-230140-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Tư pháp
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng được nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp, ngoài bì ghi rõ hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công chứng viên đề nghị thành lập Văn phòng công chứng nộp hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Tư pháp hoặc qua hệ thống bưu chính đến Sở Tư pháp, ngoài bì ghi rõ hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng
Bước 2: Trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, xem xét, kiểm tra hồ sơ trình UBND cấp tỉnh
Bước 3: UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng. Trong trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người bị từ chối có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Không quy định cụ thể
Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập) (Mẫu TP-CC-02 ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BTP)
Đề án thành lập Văn phòng công chứng nêu rõ sự cần thiết thành lập, dự kiến về tổ chức, tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện
Bản sao quyết định bổ nhiệm công chứng viên
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng (đối với văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập)
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập Văn phòng công chứng (Văn phòng do một công chứng viên thành lập) - Bộ Tư pháp
Số hồ sơ:
B-BTP-230140-TT
Cơ quan hành chính:
Bộ Tư pháp
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [16]
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng ( đối với Văn phòng do 2 công chứng viên trở lên thành lập) - Bộ Tư pháp
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng do 1 công chứng viên thành lập) - Bộ Tư pháp
Thành lập Văn phòng Công chứng do 1 công chứng viên sáng lập - Hải Dương
Thành lập văn phòng công chứng (đối với văn phòng do một công chứng viên thành lập) - An Giang
Thành lập Văn phòng công chứng do hai công chứng viên thành lập - Bình Dương
Thành lập Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập - Bình Dương
Thành lập Văn phòng Công chứng - Bắc Ninh
Thành lập Văn phòng công chứng (do 1 công chứng viên lập) - Kiên Giang
Thành lập Văn phòng công chứng (do 2 công chứng viên trở lên thành lập) - Kiên Giang
Thủ tục xin phép thành lập Văn phòng công chứng - Kon Tum
Thành lập Văn phòng công chứng (Đối với Văn phòng do hai công chứng viên thành lập) - Quảng Bình
Thành lập Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập - Quảng Bình
Thành lập Văn phòng công chứng - Bắc Giang
Thành lập văn phòng công chứng (văn phòng do một công chứng viên thành lập) - Quảng Ninh
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập) - Bộ Tư pháp
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng do thay đổi trụ sở - Bộ Tư pháp

0
26